Cookieinfo

Vigtig information fra a-kassen

 • Har du optjent feriedagpenge? - Læs mere her

  Den 1. maj starter et nyt ferieår. Hvis du har modtaget ydelser fra a-kassen eller kommunen i 2013, har du måske ret til feriedagpenge. A-kassen sender i starten af april måned brev til alle, der har optjent feriedagpenge.

 • Arbejdsmarkedsydelse når dagpengeretten ophører - Læs mere her

  Folketinget vedtog den 17. december 2013 et lovforslag om at indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse til de ledige, der har opbrugt retten til dagpenge fra a-kassen.

 • JobCafeen - et tilbud til ledige - Læs mere her

  Er du ledig, har du mulighed for at besøge JobCaféen i Det Faglige Hus, i Esbjerg og Kolding, og få inspiration og hjælp til din jobsøgning.

 • Den nye dagpengereform - Læs mere her

  Regeringen har lavet et forslag til en ny dagpengereform, det blandt andet handler om en forlængelse af den særlige uddannelsesordning, en ændring i retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse og oprettelse af en arbejdsmarkedsydelse.

 • Ny ydelse redder lediges forsørgelsesgrundlag - Læs mere her

  Over 1000 medlemmer i Det Faglige Hus – A-kasse sikres enten uddannelsesydelse eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse som følge af regeringens nye dagpengeudspil.

 • Gratis kontingent når din dagpengeret er opbrugt - Læs mere her

  Det er en god ide at bevare medlemskabet af fagforening og a-kasse, selvom din ret til dagpenge er opbrugt. Hvis du opfylder betingelserne, kan du blive fritaget for kontingent i både fagforening og a-kasse.

 • Uddannelse og aktivering under lockouten - Læs mere her

  Er du ledig og i aktivering eller i uddannelsesordning, skal du være opmærksom på, at lockouten af lærerne kan påvirke din hverdag.

 • Ret til uddannelse, hvis din dagpengeret ophører - Læs mere her

  Folketinget har vedtaget lov om forlængelse af uddannelsesordningen mv. hvilket betyder, at uddannelsesordningen forlænges med ½ år. Derudover bliver ordningen udvidet til også at omfatte virksomhedsrettede forløb såsom virksomhedspraktik og løntilskud.

Har du ret til gratis a-kasse?

Er du studerende, er du måske berettiget til gratis medlemskab i a-kassen.

Mangler du en blanket?

Leder du efter en blanket, du skal udfylde og sende til a-kassen?

Nyledig - hvad gør jeg?

Bliver du ramt af ledighed, kan du her læse om alle dine rettigheder og pligter.

Hvad får jeg i dagpenge?

Du kan finde de aktuelle dagpengesatser og selv beregne, hvad du kan få i dagpenge ved ledighed her.

Værd at vide om seniorjob

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i bopælskommunen, hvis de har opbrugt retten til dagpenge.

Ring til Det Faglige Hus - A-kasse

Ring til Det Faglige Hus

Få hurtigt svar på dit spørgsmål. Kontakt A-kassens hotline hverdage kl. 8.00 - 18.00. Fredag dog til kl. 16.00. A-kassens hotline har også åbent på dagpenge-søndage fra kl. 9-15

 

JobCafé - få inspiration til din jobsøgning

Mangler du inspiration til din jobsøgning, så er JobCaféen lige noget for dig. Du kan besøge den i Esbjerg eller Kolding, hvor den har åben en gang hver måned. Som noget nyt, arrangerer vi TEMA-dage, hvor vi kommer med ekstra input om præcis de emner, der har størst interesse.

Læs mere her

 

Mødebooking

Er du ledig og modtager dagpenge, bliver du indkaldt til møder i a-kassen. Du har med Mødebooking selv indflydelse på, hvornår møderne skal finde sted.

 

Ansøgning om feriedagpenge

Ferieåret 1. maj 2013 - 30. april 2014

Vi har sendt en optjeningsmeddelelse om feriedagpenge til postkasse i MIT detfagligehus.

Du kan søge om udbetaling af dine feriedagpenge på MIT detfagligehus. Eller du kan alternativt printe og udfylde et ansøgningsskema.

HUSK at du som hovedregel først skal afholde ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver, før du kan få feriedagpengene udbetalt.

Hvis a-kassen har modtaget din ansøgning om feriedagpenge en måned før, ferien påbegyndes, vil du som hovedregel modtage dine feriedagpenge en uge inden ferien.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, kan du kontakte a-kassens hotline på tlf. 7610 9303.

Dagpengeperioder

For at modtage dagpenge skal du udfylde et dagpengekort. Du kan her på vores hjemmeside se en oversigt over dagpengeperioder og datoer for hvornår du kan udfylde det på MIT detfagligehus.

 

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot