Cookieinfo

A-kasse Online er flyttet.

A-kasse Online er flyttet til MIT detfagligehus, som er en ny selvbetjeningsportal, hvor du som medlem hurtigt og nemt kan kommunikere med os.

Indtil videre har du adgang til følgende funktioner på MIT detfagligehus.

  • Dine personlige oplysninger, som du også kan foretage rettelser i. f.eks. adresseændringer, tilmeldinger til bl.a. nyhedsbrev m.m.
  • Indtaste dit dagpengekort / dagpengekort under aktivering
  • Søge om feriedagpenge
  • Se oplysninger om udbetalinger, indbetalinger m.m.
  • Overblik over hvervegaver

De funktioner som du hidtil måtte have benyttet på A-kasse Online er de samme som hidtil. Den eneste forskel er, at du skal logge på MIT detfagligehus for at benytte dig af dem. Vi håber, at du vil synes om de nye funktioner, som MIT detfagligehus giver adgang til. Vi vil løbende tilføje flere funktioner.

Gå til MIT detfagligehus

Hvornår kan mit dagpengekort tastes?

Dit dagpengekort vil være tilgængeligt på A-kasse Online den sidste dag i dagpengeperioden, medmindre din ledighedssag ikke er færdigbehandlet. Du modtager et godkendelsesbrev fra a-kassen, når din sag er behandlet.
Du kan herunder se datoer for den aktuelle og næste dagpengeperiode.

Aktuel dagpengeperiode

Første dag: 21. april
Sidste dag: 18. maj
Udbetaling til disposition: 30. maj*

Forrige periode

Første dag: 24. marts
Sidste dag: 20. april
Udbetaling til disposition: 30. april*

Dispositionsdato

Udbetalingen vil som hovedregel være til disposition den næstsidste hverdag i måneden.

Tilmeld dig e-Boks

Hvis du modtager ydelser fra a-kassen, sender vi dine udbetalingsspecifikationer elektronisk til din e-Boks.

Læs mere her


Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot