Cookieinfo

Om Det Faglige Hus

Det Faglige Hus er et paraplybrand for en række fagforeninger, a-kasse og forening for selvstændige. Som medlem af vores organisationer er du sikker på, at dit kontingent ikke bliver brugt til at støtte politiske partier og lignende. Vi mener, at politik er en privat sag, som det er op til det enkelte medlem at forholde sig til uden indblanding fra andre. Ideen er og har altid været, at det skal være muligt for lønmodtagerne og selvstændige at få både en faglig og a-kassemæssig dækning uden, at det skal koste en formue.

Det Faglige Hus i dag

Det Faglige Hus rummer i dag 4 faglige organisationer og en a-kasse. FK/TS, Fagforeningen Danmark, 2B - Bedst og Billigst samt Foreningen Danske Selvstændige. Herudover er Det Faglige Hus - A-kasse også at finde i Det Faglige Hus.

Det startede i 1988 med funktionærer

Startskuddet til det vi i dag kalder Det Faglige Hus lød i 1988, hvor TeknikerSammenslutningen blev etableret. Det var en fagforening for tekniske funktionærer. Der viste sig hurtigt et behov for at optage en bredere medlemsskare, hvorfor navnet blev ændret til FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen (FK/TS). Navneændringen muliggjorde, at alle funktionærer kunne optages som medlemmer.

I 1998 blev Det Faglige Hus for alle

Der skulle gå ti år med konstant medlemsfremgang før end Fagforeningen Danmark så dagens lys. I denne fagforening kunne alle lønmodtagere, der ikke var funktionærer optages som medlemmer. Denne fagforening havde også stor succes og tiltrak mange nye medlemmer.

I 2002 kom a-kassen til

Rigtig stærkt begyndte det dog for alvor først at gå, da Det Faglige Hus - A-kasse (tidligere Danske Lønmodtageres A-kasse) blev født i 2002.

Sidste skud på stammen er den nye fagforening 2B - Bedst og Billigst, der så dagens lys den 1. januar 2006. Grunden til at endnu en tværfaglig fagforening etableres, er ønsket om at tilbyde en ren faglig ydelse uden ulykkesforsikring og med nogle enkle krav til medlemmerne, som medvirker til at forenkle administrationen, og derved åbne op for muligheden for at nedsætte det i forvejen lave kontingent yderligere.

I marts måned 2011 besluttede vi at ændre navn fra Danske Lønmodtageres A-kasse til Det Faglige Hus - A-kasse. Vi foretog navneændringen, fordi vi i højere grad ønsker, at a-kassen forbindes med vores overordnede brand - Det Faglige Hus.

Afdelinger og medarbejdere

I takt med at medlemstallet er steget, er antallet af afdelinger og medarbejdere også vokset. Vi har nu kontorer 9 steder i landet. Hovedkontoret finder man i Esbjerg. De 8 underafdelinger er placeret i henholdsvis Kolding, Aarhus, Herning, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød. Medarbejderstaben tæller nu mere end 280, så Det Faglige Hus er nu repræsenteret af mange specialister - herunder bl.a. advokater, jurister, socialrådgivere og erfarne sagsbehandlere.

Nyt hovedkontor

I 2012 tog Det Faglige Hus første spadestik til nyt 8.300 m2 stort hovedkontor ved motorvejen og lufthaven i Esbjerg. I august 2013 blev det nye hovedkontor taget i brug af de ca. 200 medarbejderne, der før var spredt på fire kontorer forskellige steder i Esbjerg. Det fælles hovedkontor bliver hilst velkommen af alle. Nu bliver det meget nemmere for medarbejderne at samarbejde på tværs af afdelingerne. Det vil forenkle forretningsgangene og helt sikkert gavne vores medlemsservice.

Målsætning

Vores målsætning er fortsat at øge kendskabet til Det Faglige Hus og styrke medlemsloyaliteten, så vi inden udgangen af 2014 runder 100.000 medlemmer.

Generalforsamlinger og årsmøde 2014

I marts måned afvikler vi generalforsamling og årsmøde i vores organisationer.

Læs mere her

 

Nyt hovedkontor

Den 18. april 2012 tog borgmester Johnny Søtrup og landsformand Johnny Nim det første spadestik, og sætte dermed byggeriet af nyt hovedkontor i gang. I august måned 2013 står det 8.300 kvadratmeter store hovedkontor klar til at åbne dørene op for medlemmer og medarbejdere. Det nye hovedkontor imødekommer den store vækst, som Det Faglige Hus oplever, både hvad angår medarbejdere og medlemmer.

Følg byggeriet i ord og billeder måned for måned

 

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot