Cookieinfo

Ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under ferie

Lønmodtagere har siden 1. maj 2012 haft ret til erstatningsferie, hvis de bliver syge i deres ferie. I Danmark har det hidtil været praksis, at man kun kunne få erstatningsferie, hvis man var sygemeldt inden feriens start og dermed også under den planlagte ferie. Hvis man blev syg under ferien, var det bare ærgerligt.

Det er EU Domstolen, som har kendt den danske praksis ulovlig, og det danske Folketing har derfor været nødt til at rette ind.

Der er dog nogle betingelser forbundet med adgangen til erstatningsferie. Hvis man har ret til fem ugers ferie, har man en karens på fem dage, som skal overstås, før man kan gøre krav på erstatningsferie. Har man optjent mindre end fem ugers ferie, nedsættes karensperioden forholdsvis tilsvarende.

Man er forpligtet til at give sin arbejdsgiver besked den første dag, man bliver syg i sin ferie, og man har pligt til at fremlægge lægelig dokumentation for sygdommen. Eventuelle gebyrer for erklæringer skal lønmodtageren selv betale.

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot