Cookieinfo

Rammes din arbejdsplads af en konflikt?

På enkelte overenskomstområder bliver der raslet med sablerne. Som medlem af Det Faglige Hus er du ikke en del af konflikten – men der er stadig hjælp at hente.
Læs mere.

Får du nok i løn?

er du i tvivl om du får nok i løn sender vi gerne en lønstatistik til dig.

Gå til bestilling

Ansættelseskontrakt

Er dit ansættelsesforhold ikke aftalt på skrift, sender vi gerne en kontrakt til dig.

Gå til bestilling

Faglig hjælp

Fagforeningerne tilbyder dig faglig bistand af arbejdsretlig karakter. Du har således ikke ret til faglig bistand, hvis du alene er medlem af a-kassen eller Foreningen af Danske Selvstændige (FDS). Vi har ansat en række advokater, jurister, faglige konsulenter og arbejdsskadekonsulenter til at varetage dine interesser. De fleste sager bliver afsluttet med en forligsmæssig løsning uden for retten, men vi fører også mange sager ved domstolene, så retfærdigheden kan ske fyldest - selvfølgelig uden udgift for dig. Læs mere om reglerne for retssager her.

Sagsområder

Det er ikke muligt at liste alle sagsområder op. Men vi fører typisk sager om:

  • Opsigelse
  • Bortvisning
  • Manglende løn m.m.
  • Konkurs
  • Ny løn
  • Arbejdsskade
  • Erstatningsansvar i arbejdsskadesager
  • Kontraktbrud
  • Ansættelsesvilkår

Sådan yder vi faglig bistand

Når du har et fagligt problem, vil du typisk kontakte Faglig hotline telefonisk. Her kommer du til at tale med en faglig konsulent, der kan svare på dine spørgsmål. Ofte er der behov for dybere rådgivning og evt. kontakt til arbejdsgiver eller andre instanser. Her bliver der oprettet en sag ved fast faglig konsulent, således du er sikret hjælp fra den samme konsulent i forløbet. Såfremt sagen er mere kompleks og evt. ender med en retssag, bliver der koblet en jurist eller advokat på sagen. Vi fører sager ved alle civile retsinstanser, ligesom vi afholder forligsmøder med arbejdsgivere, arbejdsgiverforeninger, kommuner og andre offentlige instanser.

Bistand af enhver art i forbindelse med faglige sager er gratis, når kontingentet er betalt og anciennitetskravet er opfyldt.

Få svar på dine spørgsmål på Faglig hotline

Du kan ringe direkte til Faglig hotline på tlf. 7610 9304. Faglig hotline er åben mandag - torsdag kl. 8-18 og fredag kl. 8-16. Du kan også maile dine spørgsmål til Faglig hotline på faglighotline@detfagligehus.dk.

Mere information om faglig bistand

Her kan du læse mere om dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med faglig bistand.

Læs mere her

Jeg vil gerne vide mere

Spørgsmål og svar

Se de oftest stillede spørgsmål og svar

Læs mere her

Kontakt Faglig Hotline

Du kan få svar på dine faglige spørgsmål ved at kontakte Faglig Hotline på tlf. 7610 9304 eller pr. e-mail: faglighotline@detfagligehus.dk. Alle andre spørgsmål om indmeldelse m.m. skal rettes til tlf. 7545 3577.

Vil du vide mere om barsel?

Sådan er reglerne

Her kan du finde information om, hvordan du er stillet, når du skal holde barselsorlov. Læs om dine rettigheder i forhold til frihed, aflønning, og om dine oplysningsforpligtelser overfor arbejdsgiver og kommune.

Læs mere om reglerne her.

 

Beregn din barselsperiode og aflønning

Beregn hvor længe du kan holde orlov, og hvor meget du får i barseldagpenge. Du finder beregneren her.

Hvis du bliver ramt af strejke eller lockout

Bliver du ramt af strejke eller lockout, så du ikke har mulighed for at passe dit arbejde, er der økonomisk hjælp at hente i Det Faglige Hus.

Læs mere her

En fagforening der følger op på tingene

Rikke Birk Vestergaard havde aldrig nogensinde gjort brug af fagforeningen, da hun blev afskediget på grund af sygdom og røg på dagpenge. Hun har i dag oplevet Det Faglige Hus som en professionel organisation.

Læs Rikkes historie herGratis emblemer...

...til social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere.

Gå til bestilling

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot