Cookieinfo

Mulighedserklæring erstatter lægeerklæring

Mulighedserklæringen er en lægeerklæring, som skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde.

Medarbejderen og arbejdsgiveren udfylder i fællesskab den første del af mulighedserklæringen, der bl.a. omhandler, hvordan medarbejdernes funktioner er nedsat pga. sygdommen, hvilke jobfunktioner der er påvirket af sygdommen, og hvad man kan gøre for at skåne medarbejderen. Arbejdsgiveren har ikke krav på at få oplyst diagnosen, men kan derimod få oplysninger om funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet.

Den sygemeldte medarbejder henvender sig efterfølgende til sin læge, der udfylder anden del af mulighedserklæringen. Lægen skal vurdere medarbejderens nedsatte funktioner og mulighederne for at arbejde samt hvor lang tid, det forventes, at arbejdet skal tilpasses.

Mulighedserklæringen kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Det er arbejdsgiveren, som med et rimeligt varsel skal indkalde medarbejderen til en samtale, der i øvrigt også kan føres telefonisk. Medarbejderen har ret til at have en bisidder med til mødet evt. en repræsentant fra fagforeningen.

Når arbejdsgiver og medarbejder har udfyldt den første del af mulighedserklæringen, skal medarbejderen opsøge sin læge med henblik på at få udfyldt side to i erklæringen. På baggrund af oplysningerne på side et, vurderer lægen mulighederne for, at arbejdet genoptages helt eller delvist og evt. med ændrede arbejdsfunktioner m.m. Når lægen har udfyldt erklæringen, udleveres den til den sygemeldte, som herefter videresender den til arbejdsgiveren, der kan kræve den indenfor en rimelig frist.

Vi anbefaler vores medlemmer at sende mulighedserklæringen pr. fax eller som anbefalet brev. Alternativt at den afleveres personligt mod kvittering, så det kan dokumenteres, at den er sendt/afleveret.

Lægen kan kræve betaling hos den sygemeldte eller udlevere en regning, som den sygemeldte kan medbringe til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren er forpligtet til at afholde udgiften til erklæringen. Prisen afhænger af den enkelte sags omfang.

Kommunen kan ved opfølgningen anmode om at se en evt. mulighedserklæring.

Formål

Mulighedserklæringen, der afløser de gamle lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed og fokusere på mulighederne under sygdommen frem for begrænsningerne. Målet er nemlig at undgå, at de sygemeldte ryger helt ud af arbejdsmarkedet.

Erklæring

Mulighedserklæringen finder du her.

Loven

Reglerne om mulighedserklæringer fremgår af Lov om sygedagpenge § 36 a. Læs lovteksten her.

Mere info

Du kan få råd og vejledning i Det Faglige Hus i forbindelse med udfyldelse af mulighedserklæringer. Vi har også mulighed for at bistå dig under samtalen med din arbejdsgiver, hvis du ønsker dette.

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot