Cookieinfo

Bliv bedre stillet med en lønsikring

Det Faglige Hus kan tilbyde lønsikring til alle medlemmer.

Med en lønsikring har du mulighed for stort set at bevare din nuværende indtægt, selvom du mister dit job. Har du kun en a-kasseforsikring, vil du højst få 17.000 kr. om måneden, og dem skal der vel at mærke betales skat af. Så det kan være en rigtig god ide at tegne en lønsikring.

Via FAGFORSIKRING tilbyder vi en individuel ordning, der bliver prissat ud fra forskellige faktorer - bl.a. hvor du bor, og hvilket job du har. Jo mindre risiko du statistisk set har for at blive ramt af ledighed, jo lavere vil prisen på forsikringen være.

Vores nye lønsikringstilbud udmærker sig ved, at du kan forsikre dig helt op til 90 % af din hidtidige løn. Andre ordninger tilbyder typisk kun en dækning op til 80 %. Hertil kommer, at forsikringen også dækker, selvom du er syg, når du fratræder dit job. Typisk har man heller ikke denne dækning i andre ordninger.

Så der er tale om en attraktiv ordning, hvor du kan opnå en rigtig god dækning. Hertil kommer, at du har mulighed for selv at skrue op og ned for prisen. Du kan nemlig selv bestemme, hvornår udbetalingen skal starte, og hvor længe den skal vare.

For at du kan tegne lønsikringen, er det en betingelse, at du er medlem af a-kasse og fagforening i Det Faglige Hus.

Har du allerede en lønsikring, følger din anciennitet med, hvis du flytter den til Det Faglige Hus. Du kan læse mere herom i forsikringsvilkårene under pkt. 8.1. Du finder forsikringsbetingelserne her.

Hvor meget kan du få i lønsikring?

Prisen på din lønsikring afhænger af en række parametre. Du kan forsikre dig helt op til 90 % af din nuværende løn.

Her kan du beregne, hvad du skal betale for en lønsikring.

Indtast oplysninger i nedenstående felter:
Alder
Kommune
Jobfunktion


Forsikringsselskabet

FAGFORSIKRING har indgået aftalen med Alfa Group Forsikring, Danmark. Lønsikringen ligger i Qudos Forsikring A/S, der er blevet oprettet for at tjene det europæiske marked. Qodos er etableret med økonomisk støtte fra EGI Financial Holdings Inc., et førende canadisk forsikringsselskab, som tegningsgarant. Det giver et stærk finansielt fundament til at garantere en bred vifte af produkter i hele Europa. Qudos Insurance A/S er registreret hos finanstilsynet ( FT nr.: 53112).

Mere information

Find forsikringsbetingelser, så du ved, hvordan du er dækket, hvis skaden sker. Klik her.

Gratis lønsikring

Tegner du en lønsikring hos FAGFORSIKRING, får du de 3 første måneders præmie gratis.

Tilbuddet gælder, hvis du tegner din lønsikring inden den 1. juli 2014.

Kontakt om lønsikring

Ønsker du at tegne en lønsikring, er du velkommen til at kontakte FAGFORSIKRING på tlf. 7340 4145, eller du kan sende en e-mail til fagforsikring@detfagligehus.dk.

Har du allerede tegnet en lønsikring, som du har spørgsmål til, kan du kontakte FAGFORSIKRING på tlf. 7340 4149 - tast 2 for service. Her kan du få svar på spørgsmål om dækning, og du kan bestille en skadesanmeldelse m.m. Send evt. en e-mail med dine spørgsmål til loensikring@detfagligehus.dk.

Anmeldelse af ledighed

Hvis du er ramt af ledighed, skal du anmelde det til FAGFORSIKRING. Du finder anmeldelserne her.

Til anmeldelsen bedes du medsende kopi af følgende:

  • Din opsigelse
  • Din ansættelseskontrakt
  • Lønsedler 3 måneder forud for første ledighedsdag.
  • Den første udbetalingsspecifikation fra a-kassen, som du modtager ca. 3-4 uger efter første ledighedsdag.

Har du spørgsmål til anmeldelsen, er du velkommen til at kontakte FAGFORSIKRING på tlf. 7340 4145.

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot