Cookieinfo

Er du berettiget til førtidspension?

Fleksjobs og førtidspensionsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2013 har gjort det sværere at få tilkendt førtidspension.

  • Hvis du er under 40 år, vil du umiddelbart ikke kunne bevilges førtidspension, med mindre at du er så syg eller har så store funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at du ikke bliver i stand til at arbejde, hverken på ordinære eller på fleksjobsvilkår. Du vil i stedet få tilbudt et ressourceforløb med en varighed på mellem 1-5 år. Du kan få tilbudt flere forløb.
  • Er du over 40 år skal du som udgangspunkt også have et ressourceforløb inden du kan tilkendes førtidspension. Du har mulighed for flere forløb, hvis du ønsker det. I de tilfælde hvor kommunen efter en konkret faglig vurdering kan dokumentere, at det er formålsløst, at udvikle din arbejdsevne igennem et eller flere ressourceforløb træffer kommunen afgørelse om, at din sag overgår direkte til behandling efter reglerne om førtidspension

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb er et for dig individuelt tilrettelagt forløb, som kan indeholde mange forskellige tilbud, herunder sociale-, behandlings-, uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud. Der vil i forløbet være meget fokus på dine ressourcer og om din arbejdsevne kan udvikles. Du vil få tilbudt en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at varetage din sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Hvem bevilger pension?

I forbindelse med reformen har kommunerne oprettet såkaldte rehabiliteringsteams, som skal behandle alle sager inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Behandlingen af sagerne vil ske på møder, hvor både du og din sagsbehandler deltager. Dette sikrer dig viden om og ejerskab til egen sag. Rehabiliteringsteamet anbefaler enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvorefter kommunen træffer afgørelse herom.

Du har mulighed for selv at søge om førtidspension

Hvis du ønsker, at kommunen alene tager stilling til om du er berettiget til førtidspension har du mulighed for at søge om dette. Dine sagsakter, som kommunen er i besiddelse af på ansøgningstidspunktet forelægges for rehabiliteringsteamet, som indstiller til, om du skal have pension eller ej. Kommunen træffer umiddelbart herefter afgørelse om din sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension.

Hvor meget er du berettiget til i pension?

Pensionen er indkomstbestemt og derfor afhængig af både din og evt. ægtefælle/samlevers indtægt. Hvis du er enlig er grundsatsen for førtidspension 211.920 kr. ( 2014 ). Hvis du har en ægtefælle/samlever er grundsatsen 180.132 kr. årligt ( 2014 ).

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter ved siden af, f.eks. i form af lønindkomst, honorarer, arbejdsmarkedspensionsudbetalinger, kapitalindkomst mv. kan dette have indflydelse på størrelsen af din førtidspension. Du kan med fordel kontakte kommunen herom.

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot