Cookieinfo

Ny sygedagpengemodel

Vi forventer, at der bliver indført en ny sygedagepengemodel, der skal bl.a. sikrer, at du har indtægt i hele dit sygeforløb, og at der bliver gjort en tidligere indsats, der kan medvirke til, at du hurtigere kommer i job igen

Læs mere her

Hvem kan få et fleksjob?

Hvis du ikke varetager et job på ordinære vilkår, og hvis dine muligheder for revalidering også er udtømte.

Læs mere her

Har du ret til førtidspension?

Er din arbejdsevne nedsat så du ikke kan varetage et ordinært job, fleksjob eller blive revalideret, kan du søge om førtidspension.

Læs mere her

Uddannelsesordningen

Har du opbrugt din dagpengeret, har du ret til uddannelse. Vi hjælper dig gerne med at planlægge dit uddannelsesforløb.

Læs mere her

Regler for revalidering

Man skal opfylde en række betingelser, for at kommunen vil godkende, at man kommer på revalidering.

Læs mere her

Politisk aftale om ny sygedagpengemodel

Alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har den 18. december 2013 indgået en aftale om en ny sygedagpengemodel, som bl.a. skal sikre, at ingen sygemeldte lønmodtagere mister deres forsørgelse.

Læs mere her

Ny fleksjobreform er vedtaget

Der er nu vedtaget en ny reform om fleksjob og førtidspension. Den trådte i kraft den 1. januar 2013.

Læs mere her

Jeg vil gerne vide mere

Spørgsmål og svar

Se de oftest stillede spørgsmål og svar til Social Team her

Ring til Social Team

Få hurtigt svar på dit spørgsmål. Kontakt Social Teams hotline hverdage på tlf. 7610 9305 kl. 8.00 - 18.00. Fredag dog til kl. 16.00.

Pas jobbet selvom du er syg

Der er taget en række initiativer og stillet nogle ordninger til rådighed, som skal hjælpe med at fastholde dig på arbejdsmarkedet, hvis du er ramt af sygdom, nedslidning, eller hvis du har været udsat for en ulykke.

Læs mere her

Social Team

Social Team består af 12 socialrådgivere og socialfaglige konsulenter samt en sekretær. Organisatorisk er Social Team placeret i Det Faglige Hus - A-kasse.

Social Team kan være dig behjælpelig, hvis du har problemer med eller spørgsmål til sygedagpenge fra kommunen, fleksjob, førtidspension, revalidering, kontanthjælp, handicapkompenserende ydelser eller pensionsforsikringssager.

Vi kan besvare og fortolke lovgivningsmæssige spørgsmål samt være med til at skabe en bedre dialog med kommunen eller andre aktører i din sag. Vi kan også hjælpe med at udfærdige partshøringskommentarer, klageskrivelser etc. Endvidere har vi mulighed for at deltage i nødvendige møder som en slags udvidet bisidder for dig, hvis vi skønner, det er nødvendigt.

Alle socialrådgivere og socialfaglige konsulenter i teamet har en længerevarende kommunal erfaring bag sig, som de trækker på i det daglige arbejde.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores hotline på tlf. 7610 9305 eller sende en e-mail til socialteam@detfagligehus.dk. Vores hotline har åbent på hverdage kl. 8 - 18, fredag dog til kl. 16.

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot