Cookieinfo

Ansættelsesvilkår i øvrigt

Min arbejdsgiver har stillet pc og mobiltelefon til rådighed for mig. Skal jeg beskattes?

Reglerne om multimediebeskatning er ophævet ved udgangen af 2011. De er i stedet erstattet af nye regler, som du kan læse om nedenfor.

Overordnet om de nye regler:

  • De nye regler er trådt i kraft pr. den 1. januar 2012.
  • Man bliver beskattet af 2.500 kr. pr. år svarende til 208,33 kr. pr. måned.
  • Arbejdsgiveren indberetter værdien som A-indkomst. Det skal fremgå af lønsedlen hver måned. Beløbet er feriepengeberettiget.

Sådan skal du beskattes, når du har fri internetforbindelse, fri telefon og fri pc:

  • Hvis du får fri internet og telefon stillet til rådighed, skal du som udgangspunkt beskattes af kr. 2.500 om året.
  • Du bliver ikke beskattet, hvis du via internetforbindelsen har adgang til din arbejdsgivers netværk. Smartphones betragtes som telefoner og ikke computere, hvor du bliver beskattet.
  • Har du kun fri internet og telefon til rådighed en del af året, bliver du forholdsvis beskattet.
  • To ægtefæller, som er samlevende ved indkomstårets udløb, og som bliver beskattet af fri internetforbindelse og fri telefon, vil få den skattepligtige værdi nedsat med 25 % for hver ægtefælle. Dog skal den samlede skattepligtige værdi udgøre mindst 3.300 kr.
  • Hvis du tager en bærbar computer, som tilhører din arbejdsgiver, med hjem uden for normal arbejdstid, vil du som udgangspunkt være fritaget for beskatning.

Får du stillet en computer til rådighed igennem en bruttolønsordning, skal du beskattes af
50 % af computerens nypris pr. år, aftalen løber, hvis aftalen er indgået efter den 1. januar 2012. Indgik du aftalen inden den 31.december 2011, og fik du udstyret stillet til rådighed inden den 29. februar 2012, skal du beskattes af 2.500 kr.


Tilbage til spørgsmålsoversigten

Hvis du ikke fandt svar...

Det er ikke sikkert, at du fandt svar på dit spørgsmål. Skulle det være tilfældet, så ring eller send os en mail.

Indmeldelse
Drejer spørgsmålet sig om at få flere oplysninger før du bliver medlem, så ring tlf. 7020 2064 eller send en e-mail til info@detfagligehus.dk.

Kontingent m.m.
Drejer spørgsmålet sig om din kontingentopkrævning, dit medlemskab eller tilmelding til efterløn, så ring tlf. 7610 9302, eller send en e-mail til medlemshotline@detfagligehus.dk.

Udbetalinger fra a-kassen
Drejer spørgsmålet sig om ledighed, udbetaling af dagpenge eller andre ydelser, så ring tlf. 7610 9303

Faglige spørgsmål
Drejer spørgsmålet sig om faglige problemer på dit arbejde – opsigelse, manglende løn, arbejdsskade o. lign. Så ring tlf. 7610 9304 eller send en e-mail til faglighotline@detfagligehus.dk.

Revalidering - sygedagpenge m.m.
Drejer spørgsmålet sig om sygedagpenge, revalidering, flexjob, pension, og lignende, så ring tlf. tlf. 7610 9305 eller send en e-mail til socialteam@detfagligehus.dk.

Du kan træffe os alle hverdage kl. 8.00 – 18.00, fredag dog til kl. 16.00.

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot