Cookieinfo

Den sociale lovgivning

Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg er gift?

Ægtefæller er forpligtet til at forsørge hinanden indbyrdes. Det betyder, at når den ene ægtefælle mister sin indtægt, er det den anden ægtefælle, der har forsørgelsesforpligtelsen.

Kun hvis den samlede indkomst hos ægtefællerne er under et vist niveau, og ægtefællerne ikke har formue, kan der bevilges kontanthjælp fra kommunen.

Hvis den ene ægtefælle tjener under to gange taksten for forsørgere, hvilket i 2014 svarer til 14.203  x 2 = kr. 28.406  kr. pr. måned, er den anden ægtefælle som udgangspunkt berettiget til kontanthjælp.

Hvis den ene  ægtefælle er i arbejde vil der i beløbet på de 28.406 kr.  skulle tillægges  25 kr. pr. udført arbejdstime. Det betyder, at det beløb I samlet set er berettiget til bliver højere, hvis den ene ægtefælle arbejder.

 Hvis ægteparret er over 30 år og uden forsørgerpligt, er taksten kr. 10.689  x 2 = kr. 21.378 kr. pr. måned.  Hertil lægges evt. tillæg pr. udført arbejdstime. Kontanthjælpens størrelse afhænger af en konkret beregning.

For at modtage kontanthjælp er hovedreglen, at man skal være aktivt jobsøgende.


Tilbage til spørgsmålsoversigten

Hvis du ikke fandt svar...

Det er ikke sikkert, at du fandt svar på dit spørgsmål. Skulle det være tilfældet, så ring eller send os en mail.

Indmeldelse
Drejer spørgsmålet sig om at få flere oplysninger før du bliver medlem, så ring tlf. 7020 2064 eller send en e-mail til info@detfagligehus.dk.

Kontingent m.m.
Drejer spørgsmålet sig om din kontingentopkrævning, dit medlemskab eller tilmelding til efterløn, så ring tlf. 7610 9302, eller send en e-mail til medlemshotline@detfagligehus.dk.

Udbetalinger fra a-kassen
Drejer spørgsmålet sig om ledighed, udbetaling af dagpenge eller andre ydelser, så ring tlf. 7610 9303

Faglige spørgsmål
Drejer spørgsmålet sig om faglige problemer på dit arbejde – opsigelse, manglende løn, arbejdsskade o. lign. Så ring tlf. 7610 9304 eller send en e-mail til faglighotline@detfagligehus.dk.

Revalidering - sygedagpenge m.m.
Drejer spørgsmålet sig om sygedagpenge, revalidering, flexjob, pension, og lignende, så ring tlf. tlf. 7610 9305 eller send en e-mail til socialteam@detfagligehus.dk.

Du kan træffe os alle hverdage kl. 8.00 – 18.00, fredag dog til kl. 16.00.

Det Faglige Hus - Postboks 512 - 6701 Esbjerg - Telefon 75453577 -

facebook trustpilot