Oplysningsskema EØS - DFH 236

Når du har tilmeldt dig som arbejdssøgende i et andet EØS-land, skal du hurtigst muligt udfylde dette skema og sende det til os via MITdetfagligehus.