Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Markedsføringsloven

Markedsføringslovens regler gælder uden videre for alle. Der behøver derfor ikke stå noget herom i din ansættelseskontrakt.

Reglerne gælder dels, mens du er ansat, og dels i de første 3 år efter du er stoppet ved arbejdsgiveren.

Hvad betyder loven for dig?

Markedsføringslovens §3, stk. 1 og §23 forbyder dig at:

 • handle i strid med god markedsføringsskik.
 • viderebringe eller udnytte erhvervshemmeligheder.

Hvad er en erhvervshemmelighed?

Generel viden om branchen eller faget, som ikke specifikt har med virksomheden at gøre, er ikke en erhvervshemmelighed.

Det samme gælder oplysninger om virksomheden, som alle kan finde frem til, fx ved at søge på nettet.

Derimod beskytter loven oplysninger fra og om virksomheden, der ikke er almindeligt tilgængelige. Især hvis oplysningerne har økonomisk betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

Forbuddet mod udnyttelse og videregivelse gælder fx:

 • Kundekartoteker
 • Leverandørforhold
 • Tekniske tegninger
 • Beskrivelser
 • Opskrifter
 • Modeller
 • Produktionsmetoder
 • Pris- og rabatpolitikker
 • Planer om nye produkter
 • Markedsanalyser
 • Strategiplaner
 • Andre konkurrencemæssige oplysninger
 • Økonomiske oplysninger om virksomheden

Kunderne

Du må gerne kontakte din tidligere arbejdsgivers kunder, forretningsforbindelser eller samarbejdspartnere for at sælge konkurrerende produkter, hvis det sker som led i en bredere henvendelse til flere potentielle kunder.

Men du må ikke udnytte de relationer, du har opbygget under ansættelsen hos din tidligere arbejdsgiver, til systematisk at kontakte din tidligere arbejdsgivers kunder mv.

Du må også gerne betjene kunder fra din tidligere arbejdsgiver, som selv har kontaktet dig hos din nye arbejdsgiver. Det forudsætter dog, at kunderne er blevet orienteret om dit jobskifte gennem en generel annoncering.

Det er altså ikke tilladt kun at sende meddelelse om jobskiftet til de kunder, som du betjente ved din tidligere arbejdsgiver.

Hvis du bryder loven

Handler du i strid med loven, kan din tidligere arbejdsgiver gå til domstolene og få nedlagt et fogedforbud.

Et fogedforbud betyder, at du af en dommer bliver pålagt at stoppe med det, du gør.

Dommen kan også pålægge dig i videst muligt omfang at omgøre dine handlinger, fx at tilbagekalde og tilintetgøre produkter.

Endelig kan du blive pålagt at betale erstatning til din tidligere arbejdsgiver.

Klausuler

Er du omfattet af en kundeklausul og/eller en konkurrenceklausul, skal du naturligvis respektere disse.

Relevante love

Markedsføringsloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Du kan også sende dit spørgsmål til os ved at udfylde formularen nedenfor, så sørger vi for, at du får et svar samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter