Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Et kort ferieår i sommeren 2020

I sommeren 2020 har vi et kort ferieår, fordi vi den 1. september 2020 skifter fra den gamle ferielov til den nye ferielov. Vi forklarer, hvad det konkret betyder for dig.

Hvor mange feriedage får du?

Den 1. maj 2020 får du op til 16,64 feriedage, som du kan holde i perioden 01.05.20 - 31.08.20.

Har du brug for at holde noget af ferien i september 2020, er det muligt, hvis du aftaler det med din arbejdsgiver, eller hvis din arbejdsgiver har varslet, at ferien først skal holdes her.

Du får færre feriedage end 16,64, hvis du ikke var i arbejde i hele perioden 01.01.19 – 31.08.19.

De feriepenge, du optjener i perioden 01.09.19 - 31.08.20, bliver indefrosset i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvordan skal din arbejdsgiver varsle ferien?

Den gamle ferielov gælder til og med den 31. august 2020. Din arbejdsgiver skal derfor varsle hovedferien på 3 uger med et varsel på 3 måneder. De resterende dage kan din arbejdsgiver placere med et varsel på 1 måned.

Den gamle ferielov gav mulighed for at aftale forkortede ferievarsler i din ansættelseskontrakt. Tjek derfor, om du har en sådan aftale, for i så fald kan ferien placeres med et kortere varsel.

Aftaler om forkortet ferievarsel bliver ugyldige for den nye ferie, du optjener efter den 1. september 2020, hvor den nye ferielov gælder.

Hvad sker der, hvis du ikke når at holde ferien?

Hvis du ikke når at holde alle dine feriedage, bliver de automatisk ført med over i det næste ferieår, som starter den 1. september. Det giver dig ret til at holde ferien helt frem til den 31. december 2021 pga. de nye ferieregler

Som udgangspunkt kan du ikke få ferien udbetalt, medmindre det er ferie udover 20 feriedage. Det gælder også, selvom du har været forhindret i at holde ferien fx på grund af sygdom eller barsel, fordi de gamle regler om feriehindringer ikke gælder for ferie efter den 1. maj 2020.

Læs også om de nye regler for feriehindring efter den 1. september 2020.

Det nye ferieår starter den 1. september 2020

Fra og med den 1. september 2020 optjener du 2,08 dages ferie, for hver hele måned du er ansat. Du kan holde ferien allerede måneden efter, du har optjent den.

Dette bliver også kaldt samtidighedsferie.