Få ferie overført eller udbetalt (ny ferielov)

Du skal som hovedregel holde din ferie for at få gavn af dine opsparede feriepenge. Får du ikke holdt alle 5 ugers ferie, er der visse muligheder for at overføre restferie eller få feriepengene udbetalt uden at holde ferien.

Overfør ferie

Du skal holde minimum 4 ugers ferie hvert år, hvis du har optjent ferie til det. Ferie derudover kan du overføre til den næste ferieafholdelsesperiode efter aftale med din arbejdsgiver.

Er du ansat i hele ferieåret, optjener du 5 ugers ferie. Det vil sige, at du kan overføre 1 uge. Året efter kan du igen overføre ferie, på nær de 4 uger du skal holde. Du kan altså overføre 2 uger, fordi du allerede har overført 1 uge fra den forrige ferieafholdelsesperiode osv.  

Du skal holde 4 ugers ferie

Har du kun optjent 4 ugers ferie eller mindre, så har du ikke ret til at overføre ferie.

Når vi skal beregne de 4 ugers ”beskyttet” ferie, må vi ikke tælle ferie med, som du har overført fra den forrige ferieafholdelsesperiode pga. sygdom eller barsel.

Kravet om minimum 4 ugers ferie kan ikke fraviges ved en kollektiv overenskomst, men der kan godt aftales andre regler for, hvordan ferie udover de 4 uger kan overføres.

Skriftlig aftale

Du og din arbejdsgiver skal inden den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb, lave en skriftlig aftale om, at du vil overføre ferien. Aftalen kan fx ske på mail, sms eller i en digital tidsregistrering.

Du skal holde den overførte ferie først, dvs. før du holder den nye ferie.

Få ferie udbetalt mens du er ansat

Når ferieåret udløber

Med din arbejdsgivers accept kan du få udbetalt ferie ud over 4 uger, når ferieåret udløber den 31. august.

Efter ferieafholdelsesperioden

Når ferieafholdelsesperioden udløber, skal din arbejdsgiver automatisk udbetale ferie ud over 4 uger, hvis du har været ansat hos arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis I har aftalt, at du overfører ferien til den næste ferieafholdelsesperiode.

Har du ikke været ansat i hele perioden, skal du altid skriftligt erklære overfor din arbejdsgiver, at den ferie, du har til gode, er ferie, som ligger ud over de 4 ugers ferie, som du skal holde. 

Du skal også skrive under på, at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

Holder du ferie med feriepenge, vil Feriekonto træde i stedet for din arbejdsgiver.

Få ferie udbetalt, når du fratræder

Hvis du fratræder, har du forskellige muligheder for at få ferie udbetalt, uden at du skal holde ferie.

Overført ferie

Har du overført ferie, enten fordi du har aftalt det med din arbejdsgiver, eller fordi du har været forhindret i at holde ferien, har du ret til at få ferien udbetalt, hvis du fratræder, og du ikke har brugt ferien.

Fratræder i ferieafholdelsesperioden 

Har du optjent feriepengene i et arbejde, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperioden udløb, kan du få dem udbetalt uden at holde ferien. Det er en særregel, der gælder for samtlige 5 ugers ferie, hvis du har optjent alle 5 uger i det job, som du er fratrådt.

Har du modtaget ydelser fra a-kassen eller kommunen i samme ferieår, risikerer du, at feriepengene bliver modregnet i din ydelse, hvis du får feriepengene udbetalt i stedet for at holde din ferie.

Du skal skriftlig bekræfte, at ferien stammer fra et arbejde, der er ophørt ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

Du skal søge skriftligt inden den 30. september efter ferieafholdelsesperioden.

Pension, helbredsmæssige ophør eller udlandsophold

Hvis du på grund af din alder eller dit helbred forlader arbejdsmarkedet helt, kan du få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du overgår til fleksydelse eller efterløn, så er det ikke det samme som at udtræde af arbejdsmarkedet – medmindre du samtidig får udbetalt pension fra en privat eller arbejdsgiverbetalt pensionsordning, og du ikke er i arbejde. 

Det samme gælder, hvis du flytter til udlandet og afmelder dig ved folkeregisteret.

Uanset årsagen til, at du forlader arbejdsmarkedet skal du inden 6 måneder søge om at få feriepengene udbetalt via Feriepengeinfo på Borger.dk.

Dødsfald

Går du bort bliver dine feriepenge, som du har til gode, udbetalt til dit dødsbo.

Feriehindringer

Der gælder særlige regler, hvis du er forhindret i at holde ferie fx pga. sygdom eller barselsorlov.

Feriedagpenge

Bemærk, at der gælder andre regler for feriedagpenge. Kontakt os, hvis du vil vide mere, eller læs om reglerne for feriedagpenge på vores hjemmeside

Relevante love

Ferieloven

Se også hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.