Feriehindring ifølge den nye ferielov

Fra den 1. september 2020 optjener du ferie efter den nye ferielov, hvor du som udgangspunkt får ferien overført, hvis du har haft en lovlig feriehindring. For sygdom og barsel samt den 5. ferieuge gælder der dog særlige regler. 

Feriehindringer

Som udgangspunkt skal du holde din ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden. Det gælder dog ikke, hvis du er forhindret i at holde din ferie pga.:

 • Egen sygdom
 • Barsel- eller adoptionsorlov
 • Udlandsophold, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Selvstændig virksomhed
 • Tillidshverv som fx borgmester eller minister
 • Fængselsophold eller anden tvangsanbringelse
 • Deltagelse i lovlig arbejdskonflikt
 • Aftjening af værnepligt
 • Tvist om dine feriepenge - forudsat at kravet er rejst
 • Orlov til pasning af en nærtstående syg eller døende
 • Fravær pga. tvingende familiemæssige årsager i henhold til loven om ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
 • Du er blevet hjemmegående

Listen over lovlige feriehindringer er udtømmende, dvs. at der ikke er andre gyldige årsager til, at du ikke kan holde din ferie. Du har derfor ikke en feriehindring, hvis fx stort arbejdspres er årsag til, at du ikke har holdt din ferie.

Har du været forhindret i at holde din ferie op til, at ferieafholdelsesperioden
udløber, bliver ferien overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvor du holder ferien, som den første ferie, dvs. forud for anden overført ferie og den nye ferie, som du optjener.  

Indberetning senest den 31. januar

Du kan få ferie overført pga. en feriehindring, uanset om du er ledig eller i arbejde, og det skal indberettes til Feriepengeinfo.

Din arbejdsgiver skal indberette, hvis du er i arbejde, og ellers skal du selv give besked til Feriepengeinfo.

Senest den 31. januar året efter ferieafholdelsesperioden, skal indberetningen være sket til Feriepengeinfo. På Borger.dk oplyser Feriepengeinfo, at der i efteråret 2021 kommer en vejledning til, hvordan du overfører ferie.

Særlige regler for feriehindring pga. sygdom og barsel

Er du forhindret i at holde din ferie pga. sygdom eller barsel op til ferieafholdelsesperiodens udløb, bliver ferien i første omgang overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Men i den næste ferieafholdelsesperiode kan du derimod få ferien udbetalt uden at holde ferie, hvis du fortsat er forhindret i at holde ferien pga. sygdom eller barsel.

Du skal altså være syg eller på barsel helt frem til udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, ellers kan du ikke
få ferien udbetalt uden at holde ferien. 

Er du terminalpatient, kan du søge om at få feriepengene udbetalt, inden ferieafholdelsesperioden udløber, hvis din læge udfylder en kapitalpensionsattest til Feriekonto.

Feriehindring efter den 4. ferieuge

Bliver du forhindret i at holde ferie efter, at du har holdt 4 ugers ferie, kan du bruge et andet regelsæt i ferieloven, der giver dig mulighed for at få udbetalt og overført ferie udover den 4. ferieuge.

Hvis du stopper i jobbet

Hvis du fratræder, kan du få udbetalt din overførte ferie pga. en feriehindring, fordi du kun har lov til at holde 5 ugers ferie ved en evt. ny arbejdsgiver.

Feriegodtgørelse

Får du feriepenge, skal du søge om at få feriepengene udbetalt via Feriepengeinfo på Borger.dk.

Modregning i offentlige ydelser

Modtager du ydelser fra det offentlige, skal du være opmærksom på, at dine feriepenge måske vil blive modregnet i din ydelse, hvis du får dem udbetalt uden at holde ferien.

Syg før eller under ferien

Det er vigtigt, at du kender reglerne for, hvad du skal gøre for at sikre dig en ny ferie pga. sygdom før eller under din ferie.

Du kan kun få ret til at udskyde din ferie eller have ret til erstatningsferie, hvis du bl.a. har givet din arbejdsgiver besked om din sygdom.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.