Frister for at indberette og indbetale feriepenge efter den nye ferielov

Fra den 1. september 2020 optjener du samtidighedsferie, hvor du optjener og holder ferie på samme tid. Derfor er fristerne for indberetning og indbetaling af dine feriepenge ændret.

Indberetning 

Din arbejdsgiver skal indberette:

  • ferie optjent med 12,5% i feriepenge.
  • ferie, som du har bedt om at få udbetalt med 12% feriepenge i stedet for ferie med løn.
  • ferie holdt på forskud. 
  • ferie, du ikke har brugt, når du fratræder.
  • optjent sygeferiegodtgørelse.

Din arbejdsgiver skal altid indberette dine optjente feriedage til Feriepengeinfo. Det gælder uanset, om din arbejdsgiver er omfattet af en kollektiv overenskomst med egen ferieordning.

Frist for indberetning

Får du feriepenge under din ferie, skal dine feriedage løbende indberettes til Feriepengeinfo. Fristen afhænger af, hvornår din lønperiode slutter.

Slutter lønperioden mellem den 1. – 15. i en måned, skal ferien indberettes inden udgangen af samme måned.

Slutter lønperioden mellem den 16. og udgangen af en måned, skal ferien indberettes senest den 15. i den efterfølgende måned. 

Holder du ferie med løn, bliver de feriedage og feriepenge, som du har til gode, først indberettet, hvis du fratræder. Ferien skal indberettes senest den sidste dag i den måned, hvor du fratræder.

Frist for indbetaling

Fristen for at indbetale dine feriepengene er den samme som for indberetningen- som beskrevet ovenfor - hvis din arbejdsgiver bruger Feriekonto som udbetaler.

Er din arbejdsgiver derimod omfattet af en anden feriekortordning end Feriekonto, skal din ferie kun indberettes inden fristerne og bliver først betalt af din arbejdsgiver, når du holder ferie. 

Ferie på forskud

Som noget nyt kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud.

Holder du ferie med feriepenge, skal din arbejdsgiver indberette og indbetale det antal feriedage, som du holder på forskud, så du kan søge om feriepenge hos Feriekonto – medmindre din arbejdsgiver er omfattet af en anden feriekortordning.

Feriepengene skal indbetales til Feriekonto til den først kommende sædvanlige indberetningsfrist efter, at aftalen er indgået.

Bemærk, at arbejdsgiver ikke skal indberette ferie igen, før du har optjent de feriedage, som du har holdt på forskud.

Fravige indbetaling

Som hovedregel skal dine feriepenge indbetales til Feriekonto.

Det kan dog fraviges ved en kollektiv aftale, hvor din arbejdsgiver eller en Feriekasse administrerer dine feriepenge, indtil du har krav på at få dem udbetalt.

Din arbejdsgiver må kun udbetale feriepengene til dig, når du har søgt om dem via Feriepengeinfo.  

Udbetaling når du fratræder

Stopper du i dit arbejde, eller forlader du arbejdsmarkedet, kan du få dine optjente feriepenge udbetalt, hvis du ikke har holdt ferien, inden du fratræder.

Se mulighederne her.

Søg om feriepenge

Du skal søge om dine feriepenge på Feriepengeinfo.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.