Løn eller feriepenge?

Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du har ret til ferie med løn og 1 % ferietillæg, eller om du i stedet optjener 12,5 % feriepenge af lønnen.

Du optjener ferietillæg og feriepenge af den ferieberettigede løn, hvilket er din bruttoindkomst - dvs. løn inklusive alle skattepligtige lønandele, men fratrukket løn udbetalt under ferie.

Har du ferie med løn og ferietillæg, kan du vælge i stedet at få feriepenge, som udgør en procentdel af din løn. Satsen er dog kun 12 %. Reglen kan dog fraviges ved en kollektiv aftale. 

Det kan måske svare sig, hvis du løbende modtager større ferieberettigede beløb udover din faste løn. Du skal også være sikker på, at de ekstra udbetalinger fortsætter. Du skal i så fald give din arbejdsgiver besked om, at du vælger denne løsning, før et nyt ferieår begynder.

Løn

Løn under ferie bliver udbetalt af din arbejdsgiver på samme måde, som når du ikke holder ferie.

Er du provisionslønnet, kan du også have krav på et gennemsnit af din provision eller provisionskompensation.

Ændrer din arbejdstid sig fra det tidspunkt, hvor du har optjent ferien, til det tidspunkt hvor du skal holde den, skal der også ske en regulering af din løn under ferien.

Ferietillæg

Ferietillægget udgør 1 % af din ferieberettigede løn.

Fra den 1. september 2020 optjener du ferie efter den nye ferielov, som også giver dig ret til et ferietillæg på 1%.

Du har krav på ferietillægget i takt med, at du afholder ferie. Din arbejdsgiver må altså gerne dele ferietillægget op, og udbetale en femtedel af tillægget, hver gang du holder en uges ferie.

Din arbejdsgiver kan også vælge af betale ferietillægget af 2 omgange henholdsvis i maj og august måned. 

Bemærk, at hvis du i perioden 01.09.19-31.08.20 har optjent ferie med løn, kan du have ferietillæg til gode – læs nyheden her.

Når du skifter arbejde

Har du haft løn under ferie, men er du ikke længere ansat hos samme arbejdsgiver, skal du i stedet have feriepenge for ferie, som du har tilgode.

Feriepengene udgør 12,5 % af din ferieberettigede løn. Ferietillægget på 1 % er inkluderet heri. Du skal derfor ikke have begge dele. For afholdt ferie skal du selvfølgelig fortsat have ferietillæg, hvis du ikke har fået det, når du fratræder. Det kan fx være tilfældet, hvis du har holdt ferie og fratræder inden 1. maj, hvor første rate af dit ferietillæg bliver udbetalt.

Feriepenge og udbetaling

Feriepengene udgør 12,5 % af din ferieberettigede løn.

Du søger om at få udbetalt dine feriepenge via Feriepengeinfo på Borger.dk.

Du kan som hovedregel først få feriepengene udbetalt, når der er 1 måned, til din ferie begynder.

Ikke ret til betalt ferie?

Selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie hos din arbejdsgiver, har du stadig ret til 5 ugers ferie i hvert ferieår.

Din arbejdsgiver må i disse tilfælde trække 4,8 % fra din månedsløn, for hver feriedag du holder.

Har du haft perioder med fx dagpenge eller barselsdagpenge, kan du have optjent ret til feriedagpenge fra din a-kasse.

Endelig kan du have optjent ret til sygeferiegodtgørelse fra din arbejdsgiver.

Relevante love

Se regler i ferieloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Gunhild måtte slås for at få sine feriepenge

Læs også historien om Gunhild, der måtte slås for at få sine feriepenge ind på FerieKonto. Gunhild fik bl.a. hjælp af fagforeningen til at tjekke beregningen af hendes feriepenge og arbejdsgiverens indberetning til SKAT.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.