Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Sorgorlov hvis du mister et barn

Hvis I mister et barn eller bortadopterer, har I som forældre ret til orlov. Det gælder også, hvis I er adoptionsforældre eller medmor.

Læs mere om sorgorlov, hvis du er offentligt ansat.

14 ugers sorgorlov

Som forældre har I begge ret til 14 ugers sorgorlov, hvis jeres barn er dødfødt. I har også ret til orloven, hvis jeres barn dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen. Dette gælder også for adoptionsforældre.

Far og medmor

Som far og medmor har du ret til de 14 ugers sorgorlov, selvom du allerede har holdt de 2 ugers fædreorlov  på det tidspunkt, hvor dit barn dør. 

Modsat har du ikke krav på de 2 ugers fædreorlov, hvis du ikke har holdt dem, inden du har ret til sorgorlov.

Abort eller for tidlig fødsel

Efter den 22. svangerskabsuge vil der normalt være tale om en fødsel, uanset om barnet er levende født. Men det vil altid være en lægelig vurdering, hvornår der er tale om en abort eller en for tidlig fødsel.

En abort giver dig ikke ret til at holde sorgorlov, men du kan blive sygemeldt, hvis din læge skønner det. 

Pligt til at underrette din arbejdsgiver

Du skal give din arbejdsgiver besked så hurtigt som muligt, hvis du skal have sorgorlov. 

Hvis du får ret til sorgorlov efter de første 8 uger efter fødslen, vil den barselsplan, du har aftalt med din arbejdsgiver, blive annulleret. 

Mor kan få yderligere orlov

Efter de 14 ugers sorgorlov kan du som mor få forlænget orloven, hvis din læge vurderer, at du fortsat lider af en graviditetsbetinget sygdom.

Du kan forlænge orloven indtil 46 uger efter fødslen.

Første fraværsdag

Første fraværsdag regnes fra kalenderdagen efter dødsdagen eller fra kalenderdagen efter bortadoptionsdagen.

Helt eller delvis genoptagelse af arbejde

Du har lov til at genoptage arbejdet helt eller delvist i de 14 ugers sorgorlov, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Orloven bliver ikke forlænget eller udskudt med de timer, du genoptager arbejdet. 

Betaling

Du har kun ret til løn, mens du holder orlov, hvis det er aftalt i din kontrakt, en personalepolitik, eller hvis det fremgår af en gældende overenskomst

Offentlige ansatte har fx en lønaftale.

Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge under sorgorloven, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven.

Udbetaling Danmark får automatisk besked, hvis dit barn har fået et CPR-nr. Er det ikke tilfældet, skal din arbejdsgiver eller din a-kasse indberette din orlov på Virk.dk.

Det kan få konsekvenser for dine dagpenge, hvis din orlov ikke bliver indberettet, og derfor skal du sikre dig, at det sker. 

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.