Husk at varsle barselsorlov for dit barn født den 2. august 2022 eller senere

Din arbejdsgiver skal have besked om din graviditet og din barselsorlov efter barselslovens frister, medmindre at der fremgår andet af din kontrakt, en personalehåndbog eller overenskomst.

Fødselstidspunktet bestemmer varsel

Barselsloven bliver ændret for børn, der bliver født den 2. august 2022 eller senere.

Det er fødselstidspunktet og ikke terminsdato, der afgør, hvilke regler du skal varsle orlov efter.

Du skal hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked, hvis din orlov bliver omfattet af andre regler end dem, som du har varslet orlov efter i første omgang. Det kan fx ske, hvis din terminsdato og fødselstidspunkt ligger på hver sin side af den 2. august 2022.

Har du fx varslet orlov efter de nye regler, men føder før den 2. august 2022, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om, at din orlov bliver omfattet af reglerne for fødsler før den 2. august 2022.

Mor - regler fra den 2. august 2022

Du har 4 ugers orlov før fødslen og 24 uger efter fødslen. De 24 uger efter fødslen er delt op i:

  • 2 ugers tvunget orlov i 1. og 2. uge efter fødslen.
  • 8 ugers orlov i uge 3 - 10.
  • 14 ugers orlov efter 10. uge efter fødslen.  

Fristerne for at varsle din barselslov er ifølge barselsloven:

Før fødslen

Frist

Oplysning til arbejdsgiver

Senest 3 måneder før termin

Datoen for din termin og hvornår dine 4 ugers graviditetsorlov starter.

Senest 4 uger før fødslen

Antal dage eller uger, som du evt. overdrager til far/medmor af dine 8 uger fra uge 3 – 10, og hvorvidt du overdrager orloven ved at genoptage arbejdet indenfor de første 10 uger, eller om du fremskynder dine 14 ugers forældreorlov. 

 

Efter fødslen

Frist

Oplysning til arbejdsgiver

Senest 6 uger efter fødslen

Dato for hvornår du er tilbage på arbejde.

Senest 8 uger efter fødslen

Antal dage eller uger som du evt. ønsker at udskyde.

 

Far/medmor - regler fra den 2. august 2022

Du har ret til barsel i 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen og 22 ugers forældreorlov.

Fristerne for at varsle din barselslov er ifølge barselsloven:

Før fødslen

Frist

Oplysning til arbejdsgiver

Senest 4 uger før fødslen

1. Hvorvidt og hvornår du vil holde dine 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen.
2. Antallet af dage eller uger, som mor evt. har overdraget til dig.
3. Hvor meget orlov du holder indenfor de første 10 uger efter fødslen.


Efter fødslen:

Frist

Oplysning til arbejdsgiver

Senest 6 uger efter fødslen

Besked om hvornår du er tilbage på arbejde.

Senest 8 uger efter fødslen

Antal dage eller uger som du evt. ønsker at udskyde.

 

Ændring af orlov

Du har mulighed for at ændre din orlov, så længe du overholder fristerne for de forskellige uger. Derefter kan du kun ændre din orlov, hvis der er særlige forhold, der gør det urimeligt at opretholde planerne for din orlov. Det kan fx være, at det bliver nødvendigt pga. sygdom.

Når du skal holde resten af orloven, som du er blevet nødt til at ændre, skal du varsle det med 16 uger.

Udbetaling Danmark beslutter, om der er særlige forhold, der giver dig lov til at afbryde din orlov. Men vi vejleder dig om reglerne i forhold til dit arbejde, og derfor er det vigtigt, at du også kontakter os.

Læs mere om reglerne for at varsle barsel på Virk.dk og om dine barselsuger på Borger.dk.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.