Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Hvad skal jeg gøre, hvis strejken eller en lockout bliver aktuel i april 2018?

Du er ikke omfattet af en eventuel strejke eller lockout

Fra den 4. april 2018 er der varslet strejke i forbindelse med forhandling af de offentlige overenskomster. Som modsvar har arbejdsgiver varslet lockout fra den 10. april 2018.

Du er ikke en del af konflikten, hvis du er medlem af vores fagforening. Derfor skal du ikke strejke, og du kan heller ikke blive omfattet af en eventuel lockout. Du skal fortsætte med at arbejde, som du plejer og have din løn, som du plejer.

Det gælder også, hvis du kun er medlem af A-kassen, som ikke er involveret i en faglig strid.

Du er derimod omfattet af konflikten, hvis du sideløbende med medlemskabet af vores fagforening og/eller a-kasse er medlem af en af de fagforeninger, som forhandler de konfliktramte overenskomster.
Vi anbefaler, at du i denne situation kontakter den overenskomstbærende fagforening for nærmere vejledning

Særligt om lockout

Du skal ikke strejke, og du kan heller ikke blive omfattet af en lockout uden løn.

Din arbejdsgiver kan kun lave en lockout på ansatte, som er medlem af de fagforeninger, der er med i overenskomstforhandlingerne.  

Nægter din arbejdsgiver at tage imod din arbejdskraft, vil der være tale om hjemsendelse, som giver dig ret til løn. Forsøger din arbejdsgiver at hjemsende dig uden løn, er det vigtigt, at du kontakter os omgående.

Det er dog afgørende, at du skriftligt har givet din chef besked om, at du ikke deltager i konflikten.

Giv din leder besked

Det er vigtigt, at du giver din leder besked om, at du ikke er en del af konflikten, og at du derfor står til rådighed ved en eventuel konflikt.

Din leder skal have beskeden, hvis du bliver forhindret i at møde på arbejde pga. konflikten, eller hvis du allerede er fraværende fra arbejde, når konflikten starter fx pga. ferie eller barsel.

Der kan måske blive behov for, at du kan bevise, at du har stillet dig til rådighed, og derfor skal du følge din besked op med en mail eller sms til din leder.  

Vi forventer, at din arbejdsgiver vil give dig lov til at arbejde, men skulle du blive sendt hjem, skal du straks kontakte os. Husk også at få dokumentation for, at din leder sender dig hjem. Det kan være en sms, mail eller et brev.  

Bliver du forhindret i at møde på arbejde, fordi dine kolleger laver en blokade for dig, skal du straks give din leder besked. Din leder skal sørge for, at du kan få adgang til din arbejdsplads, ellers skal du kontakte os omgående.

Løn eller konfliktgodtgørelse

Du er ikke en del af konflikten, og derfor skal du fortsat have din løn.

Som udgangspunkt vil vi også kræve løn, selvom din arbejdsgiver sender dig hjem, eller hvis din arbejdsgiver undlader at skaffe dig vej gennem en eventuel blokade.

Du er ikke omfattet af konflikten. Derfor er din arbejdsgiver forpligtet til både at tage imod din arbejdskraft og sørge for, at du kan komme ind på dit arbejde.  

Vores faglige konsulenter står klar til at rejse sagen overfor din arbejdsgiver, hvis du ønsker det. Du har dog også mulighed for at søge om konfliktgodtgørelse hos os, hvis du ikke ønsker en sag mod din arbejdsgiver.

Vi dækker dit tab pga. konflikten dog maksimalt svarende til den højeste dagpengesats:

Du kan kontakte os om konflikten på Faglig hotline tlf. 7610 9304.

Du har ikke ret til dagpenge

Du har ikke ret til dagpenge, heller ikke supplerende dagpenge, hvis du er ledig som følge af konflikt på din arbejdsplads.

Sådan gør du under strejke

 

6 hurtige om strejke

1. Hvornår begynder en eventuel strejke? 

Der er både varslet strejke og lockout. Selve strejken kan tidligst begynde den 4. april 2018. Arbejdsgiverne har varslet lockout til den 10. april 2018. Begge dele kan dog blive udsat af forligsmanden. Forligsmanden kan udsætte konflikten 2 gange med 14 dage.

2. Kan jeg fortsætte med min barselsorlov og stadig få løn under barsel?

Vores medlemmer er ikke omfattet af konflikten og derfor fortsætter din barsel  som sædvanligt. Har du krav på løn under barsel, så fortsætter lønnen også.

3. Kan jeg holde min aftalte ferie, hvis strejken kommer? 

Hvis din ferie  er startet, inden strejken begynder, fortsætter din ferie uden ændringer. Men starter din ferie først efter, at strejken er begyndt, kan din arbejdsgiver måske få lov til at annullere din ferie pga. force majeure. Hvis din arbejdsgiver annullerer din ferie, skal du have erstattet et eventuelt økonomisk tab pga. udskydelsen. Din arbejdsgiver skal som udgangspunkt kun dække dit tab og ikke øvrige rejseledsagere. Kontakt os, hvis din arbejdsgiver taler om at annullere din ferie. 

4. Må jeg udføre strejkeramt arbejde? 

Det vil være en konkret vurdering, og derfor skal du kontakte os, hvis du får ændret dine arbejdsopgaver pga. strejken. Som udgangspunkt kan du blive pålagt passende arbejde inden for dit sædvanlige arbejdsområde. 

5. Kan jeg blive pålagt at arbejde over, fordi mine kolleger strejker? 

Du kan blive pålagt sædvanlig overarbejde. Men du kan ikke blive pålagt systematisk overarbejde for at udføre strejke-ramt arbejde. Bliver det aktuelt, skal du kontakte os for en endelig vurdering.

6. Må jeg blive hjemme fra arbejde, hvis jeg ikke kan få passet mit barn pga. lockout?

Nej, du har ikke lov til at blive hjemme fra arbejde, fordi dit barn er ramt af lockout. Derfor skal du sørge for at have en anden pasning, hvis der bliver en lockout.

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Du kan også sende dit spørgsmål til os ved at udfylde formularen nedenfor, så sørger vi for, at du får et svar samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter