Pension - ret til tidlig pension

Har du været længe på arbejdsmarkedet, har du måske ret til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension.

Retten til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension, giver mulighed for, at du kan trække dig tilbage op til 3 år før folkepensionsalderen, hvis du har et langt arbejdsliv bag dig.

Ordningen er trådt i kraft den 1. januar 2021. De første udbetalinger af tidlig pension vil kunne ske i januar 2022.

Har du ret til tidlig pension?

Har du langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, får du ret til pensionering 1,2 eller 3 år før den gældende folkepensionsalder. 

Født i 1955 - 1964

Er du født i perioden fra andet halvår af 1955 til og med 1964, skal din tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres, når du er 61 år.

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 3 år med tidlig pension.
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 2 år med tidlig pension.
  • 42 år på arbejdsmarkedet givet dig ret til 1 år med tidlig pension.

Født i 1965 - 1968

Er du født i perioden 1965-1968, skal din tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres, når du er 62 år. Du skal have været på arbejdsmarkedet i 43-45 år for at få ret til tidlig pension.

Født senere end 1968

Er du født senere end 1968, vil kravet til din tilknytning til arbejdsmarkedet og opgørelsestidspunktet stige yderligere.

Test din pensionsalder og -opsparing

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Følgende perioder tæller med, når din tilknytning til arbejdsmarkedet skal opgøres:

Har du arbejdet på deltid (mindst 18 timer om ugen), efter du er fyldt 18 år, vil dette kunne sidestilles med fuldtidsarbejde.  

Hvad vil du få i pension?

Har du ret til tidlig pension, vil du have ret til 13.550 kr. pr. måned før skat (2020 takst).

Har du en pensionsformue på over 2 mio. kr., vil din ydelse blive nedsat.

Har du en pensionsformue på over ca. 5 mio. kr., vil du ikke have ret til ydelsen.

Din pensionsformue opgøres 3½  år før, du når folkepensionsalderen

Udbetaling af invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension samt børnepension vil ikke medføre, at din ydelse bliver nedsat.

Læs mere om reglerne her.

Kan du arbejde, hvis du får tidlig pension?

Du må have en årlig arbejdsindtægt på op til 24.000 kr. før skat, uden det påvirker din ydelse.

Arbejdsindtægter over bundgrænsen medfører, at ydelsen bliver nedsat med 64%.

Nedsættelsen vil først ske, når du i et kalenderår har tjent over 24.000 kr.

Hvis du fx overgår til tidlig pension den 1. juli, vil du i resten af året kun have ret til at tjene 6/12 af beløbet på de 24.000 kr., inden din ydelse nedsættes.

Har du indbetalt til efterløn?

Er du berettiget til efterløn og får tilkendt tidlig pension, vil du kunne få udbetalt dine indbetalte efterlønsbidrag kontant.

Tilbagebetalingen vil blive gjort skattefri i en midlertidig periode.

Er du overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, og tilkendes du tidlig pension, vil du kunne modtage en kompensation for dine efterlønsbidrag. Kompensationen udbetales som et fast beløb hver måned, indtil du skal på folkepension.

Hvordan søger du om tidlig pension?

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) skal administrere retten til tidlig pension.

Du vil få mulighed for at søge om tidlig pension via en digital selvbetjeningsløsning.

Pensionsberegner

Prøv også vores pensionsberegner, hvor du kan teste din pensionsalder og din opsparing.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9305 inden kl. 16:00.