Coronavirus på jobbet – forhindret i at arbejde

Vi giver dig svar på, hvordan du er stillet på jobbet, og om du kan risikere at miste din løn, hvis du bliver smittet eller er i karantæne pga. corona. 

Få svar på flere af de mest stillede spørgsmål omkring corona og jobbet.

Isolering/karantæne i hjemmet

Selvom du ikke er smittet med corona, har din arbejdsgiver ret til at sende dig hjem i ”karantæne”, men du har stadig krav på din sædvanlige løn.

Bliver du sendt hjem i isolation af din læge, sidestiller vi det med ”sygdom”, og du vil derfor have ret til betaling, som hvis du var syg.

Ferie og corona

Skal du ud at rejse i din ferie, så har du pligt til at sikre dig, at du ikke udsætter dig for unødig fare for corona. I modsat fald kan du risikere, at du er selvforskyldt forhindret i at møde på arbejde og dermed miste din løn. 

Det fremgår af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, i hvilken udstrækning rejser til udlandet frarådes. Udenrigsministeriet svarer også på mange spørgsmål i forhold til at rejse ud af Danmark.  

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets anvisninger, i modsat fald kan du risikere, at du er selvforskyldt forhindret i at møde på arbejde og dermed miste din løn

Er du rejst ud af Danmark, skal du bevise, at du har handlet efter Udenrigsministeriets retningslinjer både inden afrejsen og under rejsen.

Forhindret i at rejse hjem

Har du fulgt Udenrigsministeriets anvisninger ved afrejsen, og sidder du uforskyldt ”fast” i udlandet, fx fordi de lokale myndigheder giver dig forbud mod at rejse hjem, kan din arbejdsgiver ikke bortvise dig, hvis du ikke kan nå hjem på arbejde til tiden. 

Der er ikke tale om misligholdelse af ansættelsesforholdet fra din side, når du er uforskyldt i, at du ikke kan rejse hjem. Du har dog ikke krav på løn i de dage, hvor du bliver forhindret i at møde på arbejde.

Bliver du syg under din ferie, kan du evt. få erstatningsferie, hvis du opfylder betingelserne for det.  

Syg med corona

Du er syg, når du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, som ikke er selvforskyldt. Det vil sige, at din ret til sædvanlig betaling under sygdom bl.a. afhænger af, at du ikke selv er skyld i, at du er blevet smittet.

Det skal vurderes konkret i situationen, om du har handlet uagtsomt i forhold til corona, men har du fulgt Udenrigsministeriet og din læges anvisninger, så er du som udgangspunkt ikke selvforskyldt syg.   

Mere info

Få svar på de mest stillede spørgsmål omkring corona og jobbet

Du er velkommen til at kontakte os via MIT detfagligehus eller via Faglig hotline, hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål om corona og dit job.