Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Find din egen forhandlingsstil

Kom på gratis kursus arrangeret af Vejen Business College og Det Faglige Hus og lær om kommunikation, forhandlingsteknik og konflikthåndtering.

Vejen Business College og Det Faglige Hus udbyder igen et kursus af tre dages varighed i henholdsvis Brøndby og Esbjerg, hvor du får mulighed for at forbedre din kommunikation, skabe din egen forhandlingsstil og få et indblik i, hvordan du løser en konflikt på arbejdspladsen.  

Tid og sted   

Brøndby - hold 57540217Forhand-3

Den 30. maj - 1. juni 2017 kl. 8.30 til 16.00
H. J. Holstvej 3-5, 2605 Brøndby

Kursusindhold    

Du vil lære at kommunikere både verbalt og nonverbalt, altså med både ord og kropssprog, blive en bedre lytter og lære noget om spørgeteknik.       

Desuden kommer du bag om de barrierer eller muligheder, som er med til at afgøre, om en forhandling munder ud i noget brugbart, ligesom vi hjælper dig til at finde din egen forhandlingsstil.         

Sidst, men ikke mindst, får du en viden om, hvorfor konflikter opstår, hvordan de kan nedtrappes og en fornemmelse af din egen konfliktstil.    

Målgruppe    

Kurset er åben for alle. Du kan dog ikke modtage dagpenge samtidig med, at du deltager i kurset.

Det er især interessant for arbejdsmiljørepræsentanter, talsmænd, medlemmer af samarbejdsudvalg eller andre udvalg i virksomheden samt ansatte, der har mod på og lyst til at repræsentere deres kolleger på arbejdspladsen, men som ikke er helt sikre på, hvordan de skal gribe opgaven an.    

VEU-godtgørelse 

Har du en videregående uddannelse, som du bruger i dit nuværende arbejde, kan du ikke søge om VEU-godtgørelse.  

Har du der i mod ikke brugt din videregående uddannelse de sidste 5 år, kan din arbejdsgiver søge om VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse.dk 

Kursusbeskrivelse    

Kommunikation i forhandlingssituationer    

 • Aktiv lytning
 • Spørgeteknik
 • Tydelig skriftlig kommunikation
 • Verbal og nonverbal kommunikation    

Forhandlingsteknik    

 • Din egen forhandlingsstil
 • Fremmende adfærd i forhandlingssituationen 
 • Hæmmende adfærd 
 • Håndtering af indvendinger
 • At afslutte en forhandling    

Konflikthåndtering    

 • Din egen forhandlingsstil
 • Hvordan virker sproget i en konflikt
 • Konflikttrappen
 • Din konfliktstil    

Mad og drikke 

Der er inkluderet morgenmad fra kl. 8.00, og senere serveres der frokost. Endvidere står der frugt, kaffe og the samt kildevand ved kursuslokalet.     

Kursusudbyder    

Kurserne udbydes af Vejen Business College. Selve afviklingen står Kirsten Riis Jørgensen fra Det Faglige Hus for. Hun har mange års erfaring med netop denne type kurser og formidler ved hjælp af oplæg, diskussioner og gruppearbejde sit stof på en forståelig og spændende måde.         

Kurserne som er gratis oprettes under forudsætning af mindst 20 tilmeldinger.  

Tilmelding    

Du kan nemt og hurtigt tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk. Tast holdnummeret ovenfor, så kommer du direkte ind på det kursus, du ønsker at tilmelde dig. Har du spørgsmål omkring kurset, inden du tilmelder dig, er du velkommen til at tage kontakt til Anne Madsen fra Vejen Business College på 7696 1880. 

Tilmeldingsfrist   

Tilmeldingsfristen vil som hovedregel være en 1 uge før kursusstart. Der er derfor frist for tilmelding til kurset i Brøndby frem til og med den 23. maj 2017.    

Godtgørelser  

Kurset udbydes som AMU-kursus. Hvis du får løn, mens du er på kursus, kan din arbejdsgiver søge løntabsgodtgørelse på 662 kr. pr. dag. Der kan også søges om kørselsgodtgørelse, hvis du har over 24 km til kursusstedet.          

Tilskud til kost og logi 

Det er i nogle tilfælde muligt at få op til 500 kr. pr. dag til overnatning, hvis du under et AMU-kursus er indkvarteret uden for din bopæl. Der skal dog være mindst 60 km. mellem bopæl og uddannelsessted, førend du kan få tilskud til det.

Betalingen for opholdet skal du i første omgang dog selv sørge for, men pengene refunderes, så snart Vejen Business College har modtaget din kvittering for opholdet.          

Spørgsmål 

Spørgsmål til kurset kan som skrevet ovenfor, rettes til Anne Madsen fra Vejen Business College på 7696 1880.