Har du optjent feriedagpenge under midlertidig arbejdsfordeling?

Når du har modtaget dagpenge under midlertidig arbejdsfordeling, har du også optjent ret til feriedagpenge.

I de måneder hvor du har arbejdet på nedsat tid i en midlertidig arbejdsfordeling, har du både optjent dage med betalt ferie efter ferieloven fra din arbejdsgiver og dage med ret til feriedagpenge fra a-kassen.

Du vil derfor have optjent mere end 2,08 dag om måneden, men det betyder ikke, at du samlet har ret til at holde mere end 2,08 dags ferie pr. måned.

Ferie fra din arbejdsgiver skal holdes først

Du skal som hovedregel have brugt alle feriepenge, du har optjent fra din nuværende eller tidligere arbejdsgivere, før du kan få ret til feriedagpenge.

Der kan dog gælde særlige regler, hvis du på opgørelsestidspunktet samlet har optjent ret til flere dage med feriebetaling efter ferieloven og dage med feriedagpenge, end det maksimale antal dage du har ret til efter ferieloven og reglerne om feriedagpenge. Hvis det er tilfældet for dig, skal du kontakte A-kassens hotline.

Ferie med feriedagpenge

Du kan holde ferie med feriedagpenge, også selvom du ikke længere er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, hvis du opfylder de øvrige betingelser for feriedagpenge.

Du kan få feriedagpenge med din individuelle beregnede sats, dog ikke den forhøjede sats. Hvis du efterfølgende skal have ferie i en ny dagpengeperiode, vil du få udbetalt feriedagpenge med denne sats.

Læs mere om feriedagpenge.

Læs mere om arbejdsfordeling.