Midlertidig arbejdsfordeling

Du kan få dagpenge under arbejdsfordeling, selvom du ikke tidligere har været medlem af en a-kasse. Læs mere om reglerne her.

Den nye ordning for arbejdsfordeling giver en virksomhed mulighed for at fordele arbejdet, så medarbejderne på skift er på arbejde med løn eller ledige med supplerende dagpenge, hvis der i en periode ikke er nok arbejde til alle medarbejdere fx pga. coronakrisen

Hvem kan bruge arbejdsfordelingsordningen?

Alle private virksomheder kan gøre brug af den nye ordning, uanset om virksomheden er dækket af en overenskomst eller ej.

Din arbejdsgiver kan selv beslutte at iværksætte arbejdsfordelingen, så længe den er sagligt begrundet. Du får som medarbejder 24 timer til at beslutte, om du ønsker at indgå i en arbejdsfordeling.

Skal du være medlem af en a-kasse?

Du kan blive omfattet af den nye ordning for arbejdsfordeling, selvom du (endnu) ikke er medlem af en a-kasse. Du kan også blive omfattet, hvis du er medlem, men ikke har optjent retten til dagpenge endnu.

Ikke medlem i en a-kasse

Du kan ekstraordinært melde dig ind i a-kassen og få ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Det kræver blot, at du udover et almindeligt kontingent pr. måned, betaler for 2 måneders ekstra medlemsbidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) pr. måned.

Når ordningen udløber, vil du ikke have ret til dagpenge. Det vil sige, at din betaling for 2 måneders ekstra medlembidrag pr. måned ikke giver dig nogen rettigheder.

Det almindelige kontingent tæller dog med i opgørelsen af din medlemsperiode. Det vil sige, at du har optjent 4 måneders anciennitet i a-kassen, hvis du fx har været omfattet af den midlertidige arbejdsfordeling i 4 måneder. Du opnår ret til dagpenge, når du har 12 måneders anciennitet i a-kassen og opfylder et indkomst- eller beskæftigelseskrav.

Ring til os på tlf. 7020 2064, hvis du ønsker at blive medlem, fordi du skal under den nye ordning for arbejdsfordeling.

Du kan også melde dig ind på vores hjemmeside.

Se priser på medlemskab.

Medlem i a-kasse uden dagpengeret

Er du medlem af en a-kasse, og har du endnu ikke optjent ret til dagpenge, kan du få ret til supplerende dagpenge under den nye ordning for arbejdsfordeling.

Det kræver dog, at du betaler 2 måneders ekstra medlemsbidrag (kontingent til a-kassen, som er fratrukket ATP, og som ikke tæller med i din anciennitet) pr. måned ud over dit almindelige kontingent, så længe du er på arbejdsfordelingen.

Hvor meget kan du få i dagpenge?

Vi beregner din individuelle dagpengesats, som vi plejer ud fra din løn. Den maksimale dagpengesats pr. måned for en fuldtidsledig på arbejdsfordeling er forhøjet til 23.001 kr. i 2020 og 23.289 kr. i 2021 og 23.324 kr. pr. måned i 2022.

20%-50% af din arbejdstid

Du skal være sendt hjem i mindst 20% af din arbejdstid, for at ordningen gælder.

En arbejdsgiver må dog ikke sende dig hjem på fuld tid, da det er et krav, at du stadig arbejder mindst 50% af din normale arbejdstid.

Arbejdstiden kan dog nedsættes med op til 80% frem for de nuværende 50%, hvis landsdækkende lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne har indgået en aftale om det.

Du skal ikke søge arbejde

Er du på arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning, skal du ikke søge job i hele perioden. Du skal være registreret som arbejdssøgende ved jobcenteret, men fra den 15. december 2020 er det heller ikke et krav, at du skal have et godkendt cv.

Pause i dit forbrug af dagpenge

Under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning og den eksisterende ordning vil du ikke forbruge af den 2-årige dagpengeperiode eller den 3 årige referenceperiode, så længe du er på arbejdsfordeling. Der skal heller ikke opgøres karensdage i perioden.

De dagpenge, du får under en arbejdsfordeling, er altså dagpenge, som ikke forbruger af din dagpengeret.

Uddannelse

Er du omfattet at en arbejdsfordeling, kan du i samarbejde med virksomheden iværksætte et opkvalificeringsforløb, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor du er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Kontrol af dagpenge under midlertidig arbejdsfordeling

Hvis du får dagpenge under den midlertidige arbejdsfordelingsordning, har du pligt til, at give os besked, hvis oplysninger om løntimer, ferie, sygdom m.m., som du har skrevet på dit dagpengekort ændres.

Det skal du gøre senest den 10. i måneden efter udbetalingsmåneden. Når vi udbetaler dine dagpenge, sender vi dig et brev og husker dig på det.

Hvis du ikke senest den 10. i måneden efter udbetalingsmåneden har givet os besked om nye oplysninger, anser vi oplysningerne, du har givet på dit dagpengekort, for at være endelige.

Vi vil efterfølgende foretage stikprøver af oplysninger om arbejde mv. på dagpengekortet. Hvis det ved stikprøven viser sig, at du har arbejdet flere timer, end du har oplyst os om på dit dagpengekort, skal du betale de for meget udbetalte dagpenge tilbage. Du kan også risikere at få karantæne.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.