Nye regler for supplerende dagpenge fra den 1. januar 2018

Modtager du supplerende dagpenge efter den 1. januar 2018, skal du være opmærksom på, at der gælder nye regler.

De nye regler om supplerende dagpenge er en fordel for dig, fordi det bliver lettere for dig at genoptjene en ny periode med supplerende dagpenge, og fordi du får mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge. En periode med supplerende dagpenge har indtil nu været begrænset til 30 uger.

Der er dog en af de nye regler, som kan få en negativ betydning for dig. Når din ret til supplerende dagpenge er udløbet, mister du nemlig din ret til at få dagpenge i måneder, hvor du har arbejdstimer. Det skyldes, at vi nu beregner dagpenge på månedsbasis i stedet for ugebasis.

De nye regler handler om 3 emner, som vi vil forklare her:

  1. Du kan løbende genoptjene retten til en ny periode med supplerende dagpenge.
  2. Du kan forlænge perioden med supplerende dagpenge med 4 uger ad gangen.
  3. Når din periode med supplerende dagpenge er udløbet, kan du ikke modtage dagpenge i måneder, hvor du har arbejdstimer.

1. Du genoptjener løbende

Du er bedre stillet med de nye regler, fordi du som noget nyt løbende kan genoptjene ret til en ny periode, imens du stadig er i gang med at bruge af dine 30 uger med supplerende dagpenge.

Efter de gamle regler skal du derimod have opbrugt hele perioden med supplerende dagpenge (30 uger), før du kan begynde at optjene ret til en ny periode med supplerende dagpenge.

I skemaet kan du se hvor mange løntimer, du skal have indberettet til indkomstregisteret for at få ret til en ny periode med supplerende dagpenge.

Lønform

Antal lønindberetninger

Antal løntimer i hver lønindberetning

Månedsløn

6 lønninger

Mere end 146 løntimer

(deltidsforsikret 130 løntimer)

14-dagesløn

13 lønninger

Mere end 68 løntimer

(deltidsforsikret 54 løntimer)

Ugeløn

26 lønninger

Mere end 34 løntimer

(deltidsforiskret 27 løntimer)

Vi tæller kun de lønindberetninger, som går højest 12 måneder tilbage.

Eksempel

For at genoptjene en ny periode med supplerende dagpenge fra den 1. februar 2018, skal du som fuldtidsforsikret have haft 6 månedslønninger med mere end 146 løntimer i hver lønindberetning siden den 1. februar 2017.

2. Du kan forlænge perioden

Du er også bedre stillet med de nye regler, fordi du som noget nyt kan forlænge din periode med supplerende dagpenge, hvis du har haft et bestemt antal arbejdstimer.

Når du forlænger perioden, gør du det med 4 uger ad gangen. Du kan maksimalt forlænge din ret til supplerende dagpenge i 12 uger. Det vil sige, at du i alt kan få supplerende dagpenge i 42 uger (30 + 12 uger).

I skemaet kan du se, hvor mange løntimer du skal have indberettet til indkomstregisteret for at kunne forlænge perioden med supplerende dagpenge med 4 uger.

Lønform

Antal lønindberetninger

Antal løntimer i hver lønindberetning

Månedsløn

1 løn

Mere end 146 løntimer

(deltidsforsikret 130 løntimer)

14-dagesløn

2 lønninger

Mere end 68 løntimer

(deltidsforsikret 54 løntimer)

Ugeløn

4 lønninger

Mere end 34 løntimer

(deltidsforsikret 27 løntimer)

Vi tæller kun de lønindberetninger, som går højest 12 måneder tilbage. 

Eksempel

For at forlænge perioden med supplerende dagpenge med 4 uger fra den 1. februar 2018 skal du som fuldtidsforsikret have haft 1 månedsløn med mere end 146 løntimer siden den 1. februar 2017.

En lønindberetning kan kun bruges én gang

Hvis du har brugt en lønindberetning til at forlænge perioden med, kan den samme lønindberetning ikke senere bruges til at genoptjene en ny periode med supplerende dagpenge.

Det vil sige, at du bliver nødt til at vælge, om din lønindberetning skal bruges til enten at forlænge din periode eller til at genoptjene retten til en ny periode.

Hvis du er tæt på at kunne genoptjene en ny periode med 30 ugers supplerende dagpenge, kan det derfor måske være værd at vente på det, frem for at du blot forlænger perioden med 4 uger. 

Eksempel

Hvis du har 5 månedslønninger med mere end 146 løntimer, kan du vælge at vente på at få indberettet endnu 1 månedsløn, så du har 6 månedslønninger og dermed genoptjent en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge. Eller du kan vælge at bruge 3 af dine månedslønninger på at forlænge din periode med 12 ugers supplerende dagpenge her og nu.

Ret til supplerende dagpenge måneden ud

Du har som udgangspunkt ret til at få supplerende dagpenge måneden ud, selvom din ret til supplerende dagpenge bliver opbrugt midt i måneden.

Hvis du vælger at forlænge perioden med 4 uger, vil de uger, fra din ret er opbrugt, tælle med i de 4 uger. 

Eksempel

Hvis din periode med supplerende dagpenge udløber den 14. januar 2018, har du ret til at få supplerende dagpenge frem til den 31. januar, fordi du har ret til at få supplerende dagpenge måneden ud.

Hvis du så vælger at forlænge perioden med 4 uger efter den 14. januar, hvor din ret udløber, tæller de 2½ uge fra den 14.-31. januar med i den forlængede periode. Det vil sige, at du kan få dagpenge frem til den 11. februar 2018, som ligger 4 uger efter den 14. januar. 

3. Når du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge

På et punkt er du væsentligt dårligere stillet med de nye regler. Når din ret til supplerende dagpenge er opbrugt, kan du slet ikke modtage dagpenge i måneder, hvor du har arbejdstimer.

Efter de gamle regler kunne du ikke modtage dagpenge i uger, hvor du har arbejdstimer, hvis din ret var opbrugt. Du kunne derimod godt få dagpenge i de resterende uger i måneden, hvis du var fuldt ledig i disse uger. Sådan er det desværre ikke længere med de nye regler. Med de nye regler gælder retten til dagpenge nemlig for hele måneden og ikke bare på ugebasis.

Du kan altså heller ikke få dagpenge i en del af måneden, hvis du fx starter fuldtidsarbejde midt i måneden, eller hvis du blot har en enkelt arbejdstime i den pågældende måned. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med, hvornår din ret til supplerende dagpenge udløber.

Hvis din ret fx udløber den 5. januar, vil du få supplerende dagpenge måneden ud til den 31. januar, men i måneden efter, det vil sige i februar, kan du ikke få dagpenge, hvis du blot har en enkelt arbejdstime i februar.

Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor du godt kan modtage dagpenge, fx hvis du er hjemsendt uden løn, fordi virksomheden ikke kan beskæftige dig på grund af særlige omstændigheder fx dårlige vejrforhold.

Du kan sige op uden karantæne

Du har mulighed for at opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. Normalt når du opsiger et arbejde, vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig og få en karantæne. Men når vi har godkendt, at du kan få supplerende dagpenge, og din ret er udløbet, så kan du opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om supplerende dagpenge, er du altid velkommen til at kontakte A-kassens hotline.