Dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du have ret til dagpenge samtidig. Det kræver dog, at du opfylder nogle særlige betingelser. Din ret til dagpenge vil som hovedregel blive reduceret, når du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, samtidig med at du modtager dagpenge.

For at have ret til dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du kunne sandsynliggøre, at du altid kan udføre arbejdet i din virksomhed uden for normal arbejdstid. Derfor må din virksomhed blandt andet ikke have faste træffe- eller åbningstider, og du må i øvrigt ikke være bundet af, at du skal udføre arbejdet på bestemte tidspunkter. Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Fradrag for arbejde i selvstændig virksomhed

Der sker fradrag i dine dagpenge for alle de timer, du har brugt på din selvstændige virksomhed. det gælder også for den tid, du bruger på fx transport og regnskab - uanset på hvilken tid af døgnet eller ugen arbejdet udføres.

Begrænsning i retten til dagpenge

Du kan som hovedregel få dagpenge i op til 78 uger, når du driver virksomhed som bibeskæftigelse og modtager dagpenge samtidig. Din ret til dagpenge kan dog ikke være længere end din almindelige dagpengeret.

Hvis du modtager dagpenge samtidig med bibeskæftigelse i 78 uger, kan du muligvis få en ny periode på 78 uger med ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen. Det kræver dog, at du har haft 962 løntimer inden for de seneste 18 måneder. Er du deltidsforsikret, skal du have haft 629 løntimer inden for 18 måneder.

Hvis ikke du har ret til en ny periode, skal du ophøre med din virksomhed, hvis du fortsat skal have ret til dagpenge.

Virksomheder uden begrænsning i dagpengeretten

I nogle tilfælde er din ret til dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse ikke begrænset til at vare 78 uger. Det gælder, når du:

  • er biavler med højst 15 bistader.
  • er fritidsfisker med begrænset arbejde.
  • ejer fredskov på højst 5 hektar.
  • er udlejer i visse situationer.
  • har vindmølle(r) eller eget solcelleanlæg, og dit arbejde ved det er helt begrænset

Er du deltidslandmand og bor på landbruget, er din ret til dagpenge heller ikke begrænset til 78 uger, hvis du kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen altid kan drives uden for normal arbejdstid, og samtidigt skriftligt på tro og love erklærer at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Herudover gælder disse betingelser:

  • Du har drevet landbruget, før du blev ledig.
  • Du ikke udvider landbruget, mens du er ledig.
  • Du kun dyrker korn, bestemte afgrøder og kartofler.
  • Eventuelt husdyrhold mest er til eget forbrug.
  • Du ikke har ansatte.

Nye dagpengeregler

Bemærk at der fra den 1. oktober 2018 kommer nye dagpengeregler for selvstændige.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.