Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, eller ønsker du at opstarte en virksomhed, kan du her læse om dine muligheder for at modtage dagpenge samtidig med driften. Bemærk, at disse regler ikke gælder, hvis du har en selvstændig bibeskæftigelse og skal på efterløn.

Aktiviteter

Når du alene, eller sammen med andre, driver selvstændig virksomhed, skal vi vurdere, om din erhvervsmæssige aktivitet skal anses som selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Definitionen af din aktivitet bestemmer dine rettigheder i a-kassen.

Selvstændig virksomhed

Hvis din aktivitet anses som selvstændig virksomhed, har du ret til dagpenge i en begrænset periode, hvis den selvstændige virksomhed er din bibeskæftigelse.

Du anses for at have selvstændig virksomhed, hvis du opfylder én af følgende punkter:

 • Virksomheden er registeret med et CVR- eller SE-nr.
 • Over- eller underskud beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • Du modtager løn, der er udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.
 • Du arbejder i din ægtefælles virksomhed på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.
 • Du modtager B-indkomst, der indgår i virksomheden.

Selvstændig bibeskæftigelse

For at have ret til dagpenge er det et krav, at din selvstændige virksomhed er en bibeskæftigelse. Hvis din virksomhed derimod er en hovedbeskæftigelse, skal du som udgangspunkt ophøre med din virksomhed for at have ret til dagpenge.

Din virksomhed anses som bibeskæftigelse, hvis du forud for din ledighed har været lønmodtager. Det er et krav, at du som fuldtidsforsikret i de seneste 6 måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned, og at du har fået indberettet mindst én løntime i 5 af de 6 måneder.

Selvstændig bibeskæftigelse og supplerende dagpenge

Hvis du godkendes som selvstændig med bibeskæftigelse, vil du som udgangspunkt være omfattet af reglerne om supplerende dagpenge. Det betyder, at du vil kunne modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Når du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, forbruger du af din ret til supplerende dagpenge, når du arbejder mindre end 37 timer i en uge og samtidig modtager dagpenge for måneden. Dette gælder også, hvis du har arbejdet 0 timer i din virksomhed.

Formueforvaltning

Hvis din aktivitet anses som formueforvaltning, vil du som udgangspunkt have ret til dagpenge uden begrænsninger eller fradrag i dine dagpenge.

Din aktivitet anses som formueforvaltning, fx hvis:

 • du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom og ikke har haft personligt arbejde med udlejningen.
 • du er passiv ejer af en virksomhed og ikke har personligt arbejde i denne virksomhed.
 • du forvalter egen formue, fx køber og sælger aktier.
 • du ejer en bortforpagtet virksomhed.

Som udgangspunkt vil din erhvervsmæssige aktivitet ikke blive vurderet til formueforvaltning, hvis dit personlige arbejde overstiger 5 timer om måneden.

Har du formueforvaltning, skal du huske at skrive dit tidsforbrug på dit dagpengekort.

Fritidsbeskæftigelse

Hvis din aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, vil de timer, som du bruger på fritidsbeskæftigelsen, blive fradraget i dine dagpenge. De timer, du bruger på din fritidsbeskæftigelse, kan dog ikke benyttes til fx at genoptjene eller forlænge din dagpengeret.

Vi vil vurdere din aktivitet til at være fritidsbeskæftigelse, hvis den hverken kan anses som lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Følgende aktiviteter vil som udgangspunkt blive anset som selvstændig virksomhed:

 • Deltidslandbrug. Hvis du bor på landbruget, og det har været drevet, før du blev ledig. Det er et krav, at landbruget ikke må udvides, imens du er ledig, og du må som hovedregel ikke have ansat arbejdskraft. Du skal erklære, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager. Det er også et krav, at du har haft mindst 130 løntimer inden for de seneste 6 måneder, før du blev ledig, eller at du har haft en indkomst på mindst 228.348 kr. (2018) inden for det seneste afsluttede indkomstår uden at have modtaget dagpenge i det pågældende år.
 • Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, hvor du kun i mindre omfang personligt udfører administration, småreparationer og viceværtfunktioner.
 • Fredskov på højst 5 hektar, hvis den er placeret på din faste bopæl eller fritidsbopæl.
 • Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, når arbejdet herved er helt ubetydeligt.
 • Biavl med højst 15 bistader.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9303 inden kl. 16:00.