Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Reglerne for at få merit

Har du bestået fag og kurser fra en eller flere uddannelser, som du ikke har afsluttet, eller har du gennemført praktikperioder, kan du søge merit. Merit betyder, at fag, kurser og praktik, du tidligere har bestået, erstatter dele af din nye uddannelse.

Det er skolen, der vurderer, om du kan få merit. Giver de dig afslag, kan du klage til Det faglige Udvalg. Afgørelsen er endelig og kan ikke klages videre.

Hvad kan give merit?

Du kan søge merit på baggrund af:

  • gennemført uddannelse. 
  • beståede dele af videregående uddannelse– fx eksaminer, moduler eller semestre.
  • tidligere beskæftigelse.

Du vil også typisk kunne få merit for gennemført undervisning eller arbejde, der er på samme niveau, som de fag, uddannelsesdele eller praktikdele, som du vil søge merit for.

Hvornår skal du søge?

Søger du fx ind på en videregående uddannelse, skal du søge merit samtidig med, at du søger om optagelse. Du skal i den forbindelse oplyse om tidligere uddannelser og relevant arbejde. Derefter afgør skolen, om der er fag, som du skal have merit for.  

Er merit ikke obligatorisk, kan du også søge om merit på et senere tidspunkt end ved optagelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal søge i god tid inden, du begynder på den eller de uddannelsesdele, som du ønsker at blive fritaget for.

Vi kan hjælpe dig

Vi hjælper dig gerne med at søge om merit, hvorefter skolen og eventuel Det faglige Udvalg træffer afgørelsen.

Ønsker du vores hjælp til at søge om merit eller til at klage over skolens afgørelse, skal vi bruge dokumentation fra dig.

Du skal fx indsende:

  • eksamensbevis for gennemført uddannelse, moduler eller semestre. 
  • ansættelseskontrakt.
  • lønsedler.
  • udtalelse fra din arbejdsgiver.

Du kan sende dit materiale til os via MIT detfagligehus.

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9302.