Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Heltidsulykkesforsikring

Der er inkluderet en kollektiv heltidsulykkesforsikring i dit fagforeningskontingent, hvis du betaler 99 kr. pr. måned, eller hvis du er selvstændig og medlem af Foreningen Danske Selvstændige og betaler 45 kr. pr. måned.

Betaler du kun 69 kr. pr. måned i kontingent til fagforeningen, er du ikke omfattet af heltidsulykkesforsikringen. Men du kan nemt blive det. Du skal bare skrive eller ringe til os. Se kontaktformular nedenfor.

Er du under uddannelse?

Er du medlem og under uddannelse, er du ikke automatisk omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Men du kan nemt blive det. Det koster kun 20 kr. om måneden, som du bliver opkrævet hveranden måned. Du skal blot sende en mail til os, så sørger vi for, at du bliver omfattet.

Dækningsområde

Forsikringen dækker de medlemmer, der er omfattet af den, uanset hvor de bor i verden. Den dækker skader opstået ved en ulykke 24 timer i døgnet, uanset hvor i verden ulykken sker.

Dækningssummer

  • Erstatningen ved dødsfald på grund af ulykke er 200.000 kr.
  • Invaliditetssummen er 400.000 kr. Der udbetales tillægserstatning ved mén på 30% og derover. Se forklaring nedenfor.
  • Forsikringen dækker fra en méngrad på 10%.
  • Tandskadedækning med op til 20.000 kr. pr. skade. Dog ikke tandskader opstået ved spisning.

Forklaring til invaliditetssum

Medfører et ulykkestilfælde varigt mén med en invaliditetsgrad på 30% eller derover, ydes en tillægserstatning på lige så mange procent af invaliditetserstatningen, som invaliditetsgraden udgør (dvs. hvis invaliditetsgraden er 30% vil der udbetales yderligere 30% af 30%).

Hvis du fx har et mén på 35% beregnes din erstatning sådan:

35% af 400.000 kr. = 140.000 kr.

35% af 140.000 kr. = 49.000 kr.

Din erstatning i alt = 189.000 kr. 

Denne tillægserstatning nedsættes med 1/10 årligt fra det fyldte 57. år, således at tillægserstatningen helt bortfalder ved det fyldte 66. år.

Forsikringsbetingelser

Læs mere om reglerne for erstatning i forsikringsbetingelserne.

Blanketter til skadeanmeldelser

Du finder blanketter til skadeanmeldelser i blanketbiblioteket

Blanket til begunstigelseserklæring

Find blanket til begunstigelseserklæring i blanketbiblioteket.

Betaling af heltidsulykkesforsikring

Som vi nævner ovenfor, er forsikringen inkluderet i dit kontingent til fagforening eller forening for selvstændige

Er du kun medlem af fagforeningen (ikke medlem af a-kasse), bliver du opkrævet halvårligt. Er du både medlem af fagforening og a-kasse, bliver du opkrævet månedligt. Er du medlem af forening for selvstændige og a-kasse, bliver du også opkrævet månedligt.

Bliv dækket ned til 5%

Du kan tegne en heltidsulykkesforsikring EKSTRA, så du er dækket helt ned til 5% mén. Du kan tegne forsikringen via Fagforsikring, hvor du også kan få et godt tilbud på alle dine øvrige forsikringer. 

Forsikringsselskab og - mægler

Forsikringen er tegnet hos Gjensidige Forsikring og administreres af Forsikringsmæglerne DFM ApS.

Ingen andre forsikringer er inkluderet i kontingentet

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der ikke er inkluderet andre forsikringer i dit kontingent hos os end denne heltidsulykkesforsikring. Alle øvrige forsikringer - på fx indbo, hus, bil, lønsikring og gruppeliv har du mulighed for at tegne via Fagforsikring, men de vil i så fald blive opkrævet separat og aldrig indgå i dit kontingent til fagforening eller a-kasse.

Derfor bliver de forsikringer, som du evt. har tegnet via et medlemskab i en anden fagforening og a-kasse ikke automatisk overført, når du overflytter medlemskab til os. Men vi giver dig gerne et godt forsikringstilbud. Du skal blot kontakte os.

--

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9309. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig senest dagen efter - dog undtaget weekend og helligdage. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter