Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Heltidsulykkesforsikring

Der er inkluderet en heltidsulykkesforsikring i dit fagforeningskontingent, hvis du er medlem i fagforening og har tilvalgt heltidsulykkesforsikring, eller hvis du er selvstændig og medlem af Foreningen Danske Selvstændige.

Er du under uddannelse?

Er du medlem og under uddannelse, er du ikke automatisk omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Men du kan nemt blive det. Det koster kun 20 kr. om måneden. Du skal blot sende en mail til os, så sørger vi for, at du bliver omfattet.

Dækningsområde

Forsikringen dækker de medlemmer, der er omfattet af den, uanset hvor de bor i verden Den dækker skader opstået ved en ulykke 24 timer i døgnet, uanset hvor i verden ulykken sker.

Dækningssummer

  • Erstatningen ved dødsfald på grund af ulykke er 200.000 kr.
  • Invaliditetssummen er 400.000 kr. Der udbetales tillægserstatning ved mén på 30% og derover. Se forklaring nedenfor.
  • Forsikringen dækker fra en méngrad på 10%.
  • Tandskadedækning med op til 20.000 kr. pr. skade. Dog ikke tandskader opstået ved spisning.

Forklaring til invaliditetsum

Medfører et ulykkestilfælde varigt mén med en invaliditetsgrad på 30% eller derover, ydes en tillægserstatning på lige så mange procent af invaliditetserstatningen, som invaliditetsgraden udgør (dvs. hvis invaliditetsgraden er 30% vil der udbetales yderligere 30% af 30%).

Hvis du fx har et mén på 35% beregnes din erstatning sådan:

35% af 400.000 kr. = 140.000 kr.

35% af 140.000 kr. = 49.000 kr.

Din erstatning i alt = 189.000 kr. 

Denne tillægserstatning nedsættes med 1/10 årligt fra det fyldte 57. år, således at tillægserstatningen helt bortfalder ved det fyldte 66. år.

Forsikringsbetingelser

Læs mere om reglerne for erstatning i forsikringsbetingelserne.

Blanketter

Du finder nemt skadesanmeldelser og begunstigelseserklæring i blanketbiblioteket.

Betaling af heltidsulykkesforsikring

Som vi nævner ovenfor, er forsikringen inkluderet i dit kontingent til fagforening eller forening for selvstændige

Er du kun medlem af fagforeningen (ikke medlem af a-kasse), bliver du opkrævet halvårligt. Er du både medlem af fagforening og a-kasse, bliver du opkrævet månedligt. Er du medlem af forening for selvstændige og a-kasse, bliver du opkrævet månedligt.

Bliv dækket ned til 5%

Du kan tegne en heltidsulykkesforsikring EKSTRA, så du er dækket helt ned til 5 % mén. Du kan tegne forsikringen via Fagforsikring, hvor du også kan få et godt tilbud på alle dine øvrige forsikringer. 

Forsikringsselskab og - mægler

Forsikringen er tegnet hos Lloyds og via Forsikringsmæglerne DFM ApS, der også administrerer ordningen.

Ingen andre forsikringer er inkluderet i kontingentet

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der ikke er inkluderet andre forsikringer i dit kontingent hos os end denne heltidsulykkesforsikring. Alle øvrige forsikringer - på fx indbo, hus, bil, lønsikring, kritisk sygdom og gruppeliv har du mulighed for at tegne via Fagforsikring, men de vil i så fald blive opkrævet separat og aldrig indgå i dit kontingent til fagforening eller a-kasse.

Derfor bliver de forsikringer, som du evt. har tegnet via et medlemskab i en anden fagforening og a-kasse ikke automatisk overført, når du overflytter medlemskab til os. Men vi giver dig gerne et godt forsikringstilbud. Du skal blot kontakte os.

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7340 4145. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Du kan også sende dit spørgsmål til os ved at udfylde formularen nedenfor, så sørger vi for, at du får et svar samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Bliv medlem i dag og spar

Spar op til 7.000 kr. om året på din fagforening og a-kasse. Få gratis fagforening i 3 måneder, når du også melder dig ind i a-kassen.

Jeg vil gerne vide mere