Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

3 måneders ekstra dagpenge til ledige

27. marts 2020

Folketinget har vedtaget, at der i perioden 01.03.20 – 31.05.20 skal gælde særlige regler som følge af corona-situationen og dens påvirkning af arbejdsmarkedet. Reglerne har betydning for dit forbrug af dagpenge og supplerende dagpenge, karens og G-dage.

Dit dagpengeforbrug sættes på pause

Loven betyder, at du ikke forbruger af din 2-årige dagpengeperiode i perioden 01.03.20 – 31.05.20.

Du får altså som ledig 3 måneders ekstra dagpenge, da det er svært af finde arbejde under corona-krisen, og fordi regeringen ønsker at sikre, at de ledige har en indtægt.

De feriedagpenge, som du får udbetalt for marts, april eller maj 2020, forbruger heller ikke af din dagpengeperiode på 2 år. Du bruger dog stadig af antallet af dage med ret til feriedagpenge.

Hvis du er nyledig og får en ny 2-årig dagpengeret den 1. marts, 1. april eller 1. maj, betyder lovforslaget, at du først begynder at forbruge af din 2-årige dagpengeret fra den 1. juni og frem. Du får altså op til 3 måneders ekstra dagpengeret afhængig af, hvornår du bliver ledig.

Hvis du allerede er ledig og modtager dagpenge i marts, april og maj, betyder lovforslaget, at du vil stå med samme forbrug den 1. juni, som du stod med før den 1. marts. Det vil sige, at udbetalinger for marts, april og maj ikke forbruger af din dagpengeperiode. 

Hvis du er i hel eller delvis beskæftigelse i perioden 01.03.20 -31.05.20, optjener du fortsat timer til en ny dagpengeret eller forlængelse af dagpengeretten.

Du kan ikke opbruge retten til dagpenge i perioden 01.03.20 - 31.05.20.

Supplerende dagpenge

Loven betyder også, at du ikke forbruger af din ret til 30 ugers supplerende dagpenge.

Hvis du allerede er ledig og modtager supplerende dagpenge i marts, april og maj, betyder lovforslaget, at du som udgangspunkt vil stå med samme forbrug den 1. juni, som du stod med før den 1. marts. Det vil sige, at udbetalinger for marts, april og maj ikke forbruger af din dagpengeperiode. 

Hvis du er i hel eller delvis beskæftigelse i perioden 01.03.20 -31.05.20, optjener du fortsat timer til en ny ret eller forlængelse af retten til supplerende dagpenge.

Du kan ikke opbruge retten til supplerende dagpenge i perioden 01.03.20 - 31.05.20.

Karens

I perioden 01.03.20 - 31.05.20 bortfalder karens også. Det vil sige, at du ikke vil blive trukket for et beløb svarende til 1 dags dagpenge i denne periode, og at 4-månedersperioden, som vi normalt skal opgøre karensen på baggrund af, sættes på pause.

På samme måde kan du også undgå en ny karens efter den 1. juni, hvis du optjener timer ved at arbejde i perioden 01.03.20-31.05.20. Det betyder, at 4-måneders-perioden, som vi normalt opgør arbejdstimer inden for, reelt forlænges med op til 3 ekstra måneder.

Hvis du har meldt dig ud af a-kassen

Hvis du har meldt dig ud af a-kassen den 1. marts 2020 eller senere, er det vigtigt, at du hurtigst muligt melder dig ind igen. Det er en betingelse, at du er medlem af a-kassen for at være omfattet af de nye regler i perioden.

Da du ikke kan opbruge retten til dagpenge eller supplerende dagpenge i perioden 01.03.20 - 31.05.20, anbefaler vi dig, at du hurtigst muligt melder dig ind i a-kassen igen, hvis du har meldt dig ud, fordi du har opbrugt din dagpengeret i marts 2020.

G-dage bortfalder ved hjemsendelse og arbejdsfordeling

Du vil ikke få G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordelinger, som starter i perioden 27.03.20 – 31.05.20. Din arbejdsgiver har altså ikke pligt til at betale G-dage. Du vil i stedet for få dagpenge.

Ændringen med G-dage har først virkning fra den 27. marts og ikke allerede den 1. marts ligesom de andre regler.

Hvis din arbejdsgiver alligevel udbetaler G-dage til dig, selvom han ikke har pligt til det, skal du kontakte din arbejdsgiver og få afklaret, om han ønsker G-dagene tilbagebetalt.

Tællere på jobnet

Da dagpengeforbruget, herunder det supplerende dagpengeforbrug, er sat på pause i perioden 01.03.20 - 31.05.20, kan der være problemer med visningen af dit forbrug på jobnet.dk i perioden. Uanset hvad dagpengetælleren på jobnet.dk viser, kan du være sikker på, at du vil stå med samme forbrug den 1. juni 2020, som du gjorde forud for den 1. marts 2020

Skattefri præmie

Udbetaling af dagpenge i perioden 01.03.20-31.05.20 medfører stadig reduktion i den maksimalt mulige skattefri præmie.