Få uddannelsesløft med en forhøjet dagpengesats

8. maj 2023

Folketinget har den 3. maj 2023 fremsat et lovforslag om, at du igen kan få ret til uddannelsesløft med en forhøjet dagpengesats på 110 % i perioden 01.07.23 - 31.12.23.

Uddannelsesløft med dagpengesats på op til 80%

Er du ledig, fyldt 30 år, og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du allerede nu få et særligt tilbud om at uddanne dig, mens du modtager dagpenge. Tilbuddet kaldes uddannelsesløft og bevilges af jobcenteret.

Dagpengesatsen under uddannelsen kan normalt højest udgøre 80 % af højeste dagpengesats. Du kan læse mere om ordningen her.

Uddannelsesløft med dagpengesats på op til 110%

Hvis Folketinget vedtager det nye lovforslag, vil du i perioden 01.07.23 - 31.12.23 kunne få bevilget et tilbud om uddannelsesløft med en forhøjet dagpengesats på 110 %, hvis du opfylder betingelserne.

Du skal starte på uddannelsen senest den 31. december 2023.

Det er også et krav, at der er tale om en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Positivlisten vil blive revideret

Vi forventer, at positivlisten bliver revideret ved udgangen af juni 2023, så den dækker en tredjedel af erhvervsuddannelserne.

Positivlisten indeholder de erhvervsuddannelser, som mangler arbejdskraft. Vi forventer, at listen bl.a. vil omfatte SOSU-assistentgrunduddannelsen og uddannelser, der understøtter grøn omstilling på arbejdsmarkedet.

Overgangsordning

Hvis du har fået bevilget eller er påbegyndt et uddannelsesløft med en lavere dagpengesats i perioden 01.01.23 - 30.06.23, vil en overgangsordning sikre, at du fra den 1. juli 2023 er stillet på samme måde som dem, der får bevilget et uddannelsesløft med en dagpengesats på op til 110 %.

Det er jobcentret, der skal sørge for, at dit uddannelsesløft med en lavere dagpengesats ændres den 1. juli 2023.

Tidligere ordning

Lovforslaget ligner den tidligere ordning, hvor du i perioden 01.08.20 - 31.12.22 også kunne få en dagpengesats på op til 110 % af den højeste dagpengesats, hvis du deltog i en uddannelse, der fremgik af positivlisten.

Lovændringen er ikke vedtaget endnu

Lovforslaget er ikke vedtaget endnu, men vi forventer, at det træder i kraft den 1. juli 2023. Når det sker, opdaterer vi informationen her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7610 9303.

Læs også om Jens, der fik et uddannelsesløft og kom i lære som tømrer.