Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

KA og Det Faglige Hus tegner ny overenskomst

22. februar 2017

Der er indgået en overenskomst mellem KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) og fagforeningerne i Det Faglige Hus.

Det er en central rammeaftale, som både sikrer virksomhedernes konkurrencekraft samt gode løn- og arbejdsvilkår, men som i vid udstrækning også tager hensyn til vilkårene ude i de enkelte medlemsvirksomheder og brancher. Overenskomsten har fokus på høj trivsel.

Overenskomsten sikrer valgfrihed på det danske arbejdsmarked inden for den danske model.

Udgangspunktet er samarbejde

En overenskomst handler om at komme overens - en samarbejdsaftale, der både sikrer virksomhedernes konkurrencekraft og medarbejdernes løn og arbejdsvilkår. Dette gælder både i forholdet mellem KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) og Det Faglige Hus, men også mellem arbejdsgiver og de ansatte på den enkelte arbejdsplads.

Dette har været udgangspunktet for de seneste måneders forhandlinger mellem KA og Det Faglige Hus, der nu munder ud i en ny hovedaftale og 11 brancheaftaler.

Træder i kraft 17. september 2017

Aftalen underskrives onsdag den 22. februar kl. 13.00 af KA's formand, Svend Erik Bøytler Rahbek og landsformand Johnny Nim, Det Faglige Hus. Aftalen skal godkendes på KA’s generalforsamling den 3. marts og af hovedbestyrelserne i Det Faglige Hus, når disse samles inden for få uger. Overenskomsten træder i kraft fra den 17. september 2017 og gælder frem til den 1. marts 2019.

- Vi har nu garanti for, at en 100-årig overenskomsttradition fortsætter. Vi har sammen skabt en ny overenskomst, der rummer en høj grad af fleksibilitet - til gavn for begge parter, siger KA’s formand, Svend Erik Bøytler Rahbek.

- Vi er samtidig meget glade for, at denne overenskomst sætter fokus på høj medarbejdertrivsel, så KA’s medlemsvirksomheder fortsat er attraktive og kan fastholde og tiltrække dygtige og velkvalificerede medarbejdere, fortsætter Svend Erik Bøytler Rahbek.

Lægger vægt på tryghed

Fra Det Faglige Hus’ side har man under forhandlingerne lagt vægt på tryghed, både mens folk er i job og senere, når de vil pensioneres:

- Vi har sikret de ansatte en beskyttelse mod usaglig afskedigelse efter blot 6 måneder, mens det typisk er 9 måneder i andre sammenlignelige overenskomster, og endvidere vil der fremover være obligatoriske fratrædelsesgodtgørelser på disse arbejdspladser, siger landsformand Johnny Nim.

- Desuden har vi fået hævet pensionsindbetalingen fra 12,7 til 13,5%, og parterne har aftalt at undersøge, om vi kan forbedre pensionsordningerne og sikre de ansatte lavere administrationsomkostninger og et højere afkast end nu, afslutter Johnny Nim.

Kerneelementerne i aftalen

Løn

Mindstelønsoverenskomst med mindstelønninger fra 117 kr. - 141 kr. pr. time afhængig af branche.

Mindstelønstigning på 3,9% på industriområdet i perioden, enkelte brancher højere. Lønstigningen svarer til 2,25 kr. i timen pr. år på industriområdet.

Pension

Pensionsbidrag er fastsat til at stige fra 12,7 til 13,5% i perioden.

Parterne har aftalt, at der i den kommende overenskomstperiode skal findes en overenskomstmæssig løsning på, at en senere tilbagetrækningsalder presser visse medarbejdere.

Tryghed

Beskyttelse mod usaglig opsigelse efter 6 måneder. Denne beskyttelse har de timelønnede først haft efter 9 måneder, hvilket fortsat er normen på sammenlignelige overenskomster.

Ret til fratrædelsesgodtgørelser efter 6, 8 og 10 års ansættelse.

Trivsel og kompetencer

Pulje til kurser med fokus på medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og efteruddannelse til fordeling i de enkelte virksomheder.

Samarbejde

Hverken arbejdsgiver eller arbejdstager kan iværksætte kollektive kampskridt i form af lockout eller strejke. Konflikter skal løses gennem forhandling, mægling og voldgift.

Se også: Overenskomstforhandlinger mellem Det Faglige Hus og KA