Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Kommuner tvunget til at genoptage en række sager

14. september 2015

Landets kommuner er tvunget til at genoptage en række sager om sygedagpenge og andre ydelser.

Højesteret har den 10. september 2015 afsagt en dom, som kan have stor betydning for dig, der har modtaget sygedagpenge eller andre sociale ydelser.

Dommen slår fast, at kommunerne ikke må stoppe med at udbetale sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, hvis det sker på baggrund af en ugyldig afgørelse.

Kommunerne har hidtil handlet i tråd med Ankestyrelsen praksis, hvilken Højesteret altså nu har underkendt.

Dommen

Den konkrete dom drejer sig om en borger, der ulovligt fik frataget sine sygedagpenge med virkning fra den 31. december 2009. Det var Falck Jobservice, der er en såkaldt ekstern aktør, som kommunen havde hyret til at varetage en række opgaver, der traf afgørelsen.

Ankestyrelsen har tidligere slået fast, at ekstern aktør ikke må træffe afgørelser om stop for udbetaling af sygedagpenge. Det er kun kommunen, der må træffe sådanne afgørelser, og de traf først en afgørelse om sygedagpengestop den 10. november 2010.

Kommunens afgørelse var med tilbagevirkende kraft til den 31. december 2009, hvor Falck Jobservice havde truffet den ugyldige afgørelse.

Dommen siger, at kommunen først må effektuere afgørelsen på det tidspunkt, de træffer den og ikke gå tilbage i tiden.

Derfor skal kommunen nu tilbagebetale sygedagpenge til borgeren for perioden fra den 31. december 2009, og indtil kommunen traf den lovlige afgørelse.

Hvad betyder dommen for dig?

Dommen kan have betydning for dig, hvis du har været udsat for, at kommunen eller ekstern aktør i første omgang har truffet en ulovlig afgørelse i din sag og herefter har erstattet den med en anden afgørelse.

Kontakt Social Team

Vi anbefaler, at du kontakter Social Team, hvis du mener kommunen har handlet ulovligt i din sag.

Social Team kan vurdere, om du har krav på at få genoptaget din sag. Vi kan også føre evt. klagesager for dig