Ny ferielov fra den 1. september 2020

25. januar 2018

Den nye ferielov er vedtaget og træder i kraft den 1. september 2020. Med ændringen optjener du ikke længere ferie året før, du holder ferien. I stedet optjener og holder du ferie i det samme år. Dermed får du ret til betalt ferie, når du er nyansat.

Ferie fra den 1. september 2020

Loven ændrer principperne for, hvordan du optjener og afholder ferie, men du vil fortsat have ret til 25 feriedage i et ferieår. 

Du vil også fortsat få enten 12,5% i feriegodtgørelse eller holde ferie med løn. 

Loven træder i kraft den 1. september 2020, og indtil den 31. august 2020 holder du ferie efter den nuværende ferielov.

Fra den 1. september 2020 indfører den nye ferielov samtidighedsferie, hvor du optjener og afvikler ferie i det samme ferieår. Det vil sige, at ferie optjent i september 2020 allerede kan afholdes den efterfølgende måned. Dermed skal du ikke længere optjene ferie i kalenderåret før ferieåret.

Overgangsordning til den nye ferielov

Fra den 1. september 2019 starter der en overgangsordning til den nye ferielov. Ordningen skal sikre, at du ikke får udbetalt dobbelt feriepenge, når den nye ordning træder i kraft, hvis du både har optjent feriepenge året inden og begynder at optjene ferie samtidigt.

Overgangsordningen betyder derfor, at du indefryser de feriepenge, som du optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. De optjente feriepenge bliver indbetalt til en ny feriefond og bliver udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet fx for at gå pension eller efterløn.

Den nye ferielov

Her kan du se beskæftigelsesministeriets film om den nye ferielov.