Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Skatterådet omgør beslutning om godtgørelse

2. juni 2014

Først besluttede Skatterådet, at det skal være skattefrit at modtage godtgørelser for afskedigelse i strid med Forskelsbehandlingsloven. 5 måneder senere mener man noget helt andet.

Det vakte både overraskelse og glæde blandt advokaterne i Det Faglige Hus, da Skatterådet kort før årsskiftet gik imod Skat og bestemte, at godtgørelser for afskedigelser som følge af aldersdiskrimination skulle være skattefrie for modtagerne. Fem måneder senere er man nu kommet på andre tanker.

- Spørgsmålet om skattefrihed for modtagerne af godtgørelser ved afskedigelse afgøres på, om der er sket en krænkelse af den pågældendes rettigheder, eller om godtgørelsen blot træder i stedet for en "forlænget opsigelsesperiode".

- Vi var helt enige i Skatterådets første afgørelsen, for selvfølgelig har man krænket en borgers rettigheder, når han eller hun er blevet afskediget i strid med Forskelsbehandlingsloven, altså på grund af eksempelvis alder, køn, religion eller politisk overbevisning. Vi håbede derfor, at afgørelsen om skattefrihed for aldersdiskrimination ville blive udvidet til også at omfatte de øvrige grupper, men man er åbenbart gået den helt modsatte vej, siger Mikael Marstal, chefadvokat i Det Faglige Hus.

Skat har aldrig risikeret at miste sit provenu i den slags sager. Når godtgørelsen har været skattefri for modtageren, har arbejdsgiveren til gengæld ikke kunnet trække beløbet fra, og så har Skat indirekte fået "sit" provenu gennem arbejdsgiverens begrænsede fradragsret.

Det står derfor hen i det uvisse, hvad der har fået Skatterådet til at ændre kursen 180 grader. 6 af Skatterådets 19 medlemmer er udpeget af Folketingets partier, mens Skatteministeren udpeger de øvrige 13 og for størstepartens vedkommende efter indstilling fra KL og relevante organisationer.

I øvrigt er det et enigt skatteråd og blandt andet også repræsentanter fra Socialdemokratiet og SF, der nu har truffet en principiel beslutning om, at arbejdsgivere skal slippe for skattebyrden på trods af deres overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven. I disse sager får lønmodtageren sædvanligvis en godtgørelse på 6-12 måneders løn, men det er som om, at plasteret krymper, når Skat bagefter snupper halvdelen.

- Vi mener naturligvis, at skattebyrden ved dens slags krænkelser af borgernes rettigheder bør ligge hos arbejdsgiveren, fordi det i forvejen generelt er for billigt at fyre og bortvise medarbejdere i Danmark. Hvis jeg ser bort fra selve afgørelsen, er jeg dog tilfreds med, at der er ens regler for alle; at der gælder samme vilkår for alle de grupper, der er omfattet af Forskelsbehandlingsloven, siger chefadvokat Mikael Marstal.

Der er i godtgørelsessager altid et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr., mens der som hovedregel skal betales skat af den resterende del af godtgørelsen. Der er dog fortsat nogle godtgørelser, der er helt skattefrie. Blandt andet er det skattefrit, når en ansat får en godtgørelse, fordi arbejdsgiveren har overtrådt Arbejdstidsloven.

For yderligere oplysninger, kontakt chefadvokat Mikael Marstal, tlf. 7912 8160, tlf. 2613 8554 eller mima@detfagligehus.dk.