Tilbud til ledige fra jobcentret sendes fremover i e-Boks

5. december 2019

Er du ledig, vil jobcentret fra den 1. januar 2020 som noget nyt sende afgørelser om tilbud til dig via e-Boks. Så hold øje med din postkasse i e-Boks.

Min Plan på Jobnet.dk kan fra den 1. januar 2020 ikke længere bruges som afgørelsesgrundlag over for dig. Tidligere var det nok, at tilbuddet fremgik i Min Plan.

Det betyder, at når jobcentrene fremover skal give dig et tilbud, fx virksomhedspraktik, skal jobcenteret sende afgørelsen til dig i e-Boks. I brevet vil jobcentret samtidig oplyse dig om reglerne for afgørelsen, og hvordan du evt. klager over den. 

Min Plan giver dig et overblik

Jobcenteret vil fortsat opdatere Min Plan, så du her har et overblik over, hvilke aktiviteter du skal deltage i fx jobsøgning, samtaler og tilbud.

Min Plan vil på den måde give dig et bedre overblik, da Min Plan ikke længere skal indeholde tung juridisk tekst.

Når du er ledig, skal du altså fremover orientere dig flere steder, dvs. både på jobnet.dk og i e-Boks, for at vide, hvilke tilbud du har pligt til at deltage i.

Vigtig juridisk information skal i e-Boks

Ændringen skyldes bl.a., at man vil tilpasse beskæftigelsessystemet i lighed med andre forvaltningsmyndigheder, som bruger e-Boks til at kommunikere vigtig juridisk information til ledige.

Derudover har man også ønsket, at Min Plan ikke skal indeholde tung juridisk tekst i form af afgørelser og vejledningstekster, fx om sanktioner hvis du ikke deltager i de aftalte indsatser.

Ændringen er en del af den nye lov om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Vi sender breve i MIT detfagligehus

Lovændringen handler udelukkende om jobcentrenes kommunikation med dig. Det betyder, at du fortsat vil få breve og afgørelser fra os i MIT detfagligehus.