Gravid sosu-vikar får godtgørelse på 100.000 kr.

Maddie Estrup blev noget overrasket, da hun i sin sommerferie konstaterede, at hun ikke længere kunne booke vagter i det vikarbureau, hvor hun var ansat: Hun var ”for” gravid til, at de kunne bruge hende længere.

Foto: Maddie Estrup

Hverken Maddie Estrup eller Det Faglige Hus var nogensinde i tvivl om, at Maddies arbejdsgiver havde overtrådt Ligebehandlingsloven, men det havde stor betydning for godtgørelsens størrelse, om det var den ene eller anden paragraf, som vikarbureauet havde forbrudt sig imod. Nu er Maddie tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr.

27-årige Maddie Estrup havde kørt som sosu-vikar for vikarbureauet i 4 år, da hun i 2018 blev gravid med sit første barn. En begyndende bækkenbundsløsning betød, at hun måtte sygemelde sig den sidste uge op til, at hun skulle holde sommerferie.

Hun havde en klar forventning om, at hun kunne passe sit arbejde igen på normal vis, når ferien var slut, og meldte sig derfor rask fra og med den første feriedag.

”Jeg stod i lufthavnen i San Fransisco, da jeg opdagede, at jeg ikke længere kunne logge mig ind i vikarbureauets system og booke vagter. Da jeg ringede hjem, fik jeg hos min arbejdsgiver den besked, at jeg var ”for” gravid til at arbejde for dem, og at de først kunne tilbyde mig arbejde igen, når jeg havde født,” fortæller Maddie.

Hun tog derfor efter ferien kontakt til et andet vikarbureau, der ikke havde betænkeligheder ved at sende hende ud som social- og sundhedsassistent i perioden, indtil hun skulle på barselsorlov.

Maddie blev forskelsbehandlet

Det Faglige Hus rejste en sag mod hendes tidligere arbejdsgiver ved Ligebehandlingsnævnet med krav om en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. I Det Faglige Hus er det advokaterne Raji Kiruba og Songül Al-Saadi, som har ført sagen for Maddie.

De mente, at hun havde haft så mange og kontinuerlige opgaver for en af bureauets kunder, at det svarede til fuldtidsbeskæftigelse for en sosu-assistent. Så Maddie var i realiteten blevet afskediget og skulle derfor ligestilles med en fastansat medarbejder.

Arbejdsgiveren mente derimod, at beslutningen om ikke længere at give Maddie vagter var helt i tråd med den tilknytningsaftale, der var indgået, og at Maddie kun var ansat i bureauet i de perioder, hvor hun var ude som vikar. Bureauet erkendte dog, at der var sket en forskelsbehandling, der dog ikke kunne berettige til mere end en godtgørelse på 25.000 kr.

Godtgørelse på 100.000 kr.

Et flertal i Ligebehandlingsnævnet gav den 25. juni 2020 Maddie medhold og tilkendte hende en godtgørelse på skønsmæssig 100.000 kr.

Modparten valgte at stævne Ligebehandlingsnævnet ved Landsretten, men trak sagen tilbage 5 måneder senere, så der endelig kom penge ind på Maddies konto. Hun har sammen med sin kæreste i dag 2 børn, datteren Sofie og sønnen Oliver, og er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.

Det Faglige Hus har gjort det godt, og advokaterne har været søde til hele tiden at informere mig om, hvad der skete i min sag. Nu er pengene så kommet, og de er bestemt et godt supplement til husholdningen, hvor den ene af os er på SU.”

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået.