Kan jeg få økonomisk støtte til jobsøgning i udlandet?

Hvis du er over 35 år, og vil søge job i et andet EU-land, kan du søge støtte til jobsøgningsudgifter gennem EU-programmet Reactivate.

Workindenmark deltager i EU-programmet Reactivate, der har til formål at matche ledige europæiske kandidater over 35 år med stillinger, der er svære at besætte med national arbejdskraft.

Reactivate kan yde økonomisk støtte til bl.a. dækning af jobsøgerens udgifter i forbindelse med jobsamtale i og flytning til et andet EU-land. Bemærk, at det kun er EU-lande, der deltager i programmet, og at det derfor ikke gælder Norge, Island og Liechtenstein.

Endvidere kan små og mellemstore virksomheder (max 250 ansatte) søge om økonomisk støtte til et introduktionsprogram for den nyansatte EU-medarbejder.

Læs mere på workindenmark.dk (dansk tekst nederst på siden)

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'