Hvor meget ferie har jeg ret til som hushjælp? (gammel ferielov)

Arbejder du gennemsnitligt højst 8 timer om ugen som hushjælp, rengøringshjælp eller anden medhjælp i en privat husholdning, er du omfattet af ferielovens særlige regler om samtidighedsferie.

Du kan derfor afholde ferien i takt med, at du optjener den. For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 feriedage. Det bliver til i alt 5 ugers ferie efter 1 års ansættelse. Du har 3 år til at afholde ferien.

Din arbejdsgiver skal med et rimeligt varsel meddele dig, hvornår du skal holde ferie, ligesom din arbejdsgiver i videst muligt omfang skal tage hensyn til dine ønsker om placering af ferien.

Du kan ikke holde ferie på fridage eller helligdage. Du er omfattet af de almindelige regler om feriehindringer som fx sygdom, der opstår før ferien. Bliver du syg under ferien, gælder reglerne om erstatningsferie.

Du skal have løn under ferien. Har du ikke et fast ugentligt timetal, udgør lønnen et gennemsnit af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

Fratræder du uden at have afholdt din ferie, men inden der er gået 3 år fra ferien er optjent, skal du have ferien udbetalt.

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.