Kan jeg få udbetalt mine indefrosne feriepenge?

Indtil den 31. maj 2021 har du mulighed for at søge om at få udbetalt de 5 ugers feriepenge, som du har optjent i perioden 01.09.19 - 31.08.20.

Det er ikke muligt at søge om delvis udbetaling af de optjente feriepenge i perioden. Din ansøgning vil altså omhandle hele perioden.

Udbetalingen af dine feriepenge bliver ikke modregnet i dine dagpenge eller efterløn eller andre forsørgelsesydelser og offentlige ydelser.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Din arbejdsgiver skal indberette til Lønmodtagernes Feriemidler, hvor mange feriepenge du har optjent. Indberetningen skal være sket senest den 31. december 2020.

Du kan se, hvad din arbejdsgiver har indberettet til fonden ved at følge vores guide (se side 3 i guiden).

Hvor søger jeg?

Du kan søge om at få udbetalt feriepengene på Borger.dk.

Hvornår kan jeg søge?

Første udbetaling var i efteråret 2020, hvor du kunne søge om 3 ugers ferie. De sidste 2 uger kan du også søge om nu indtil den 31. maj 2021.

Skal jeg betale skat?

Alle skal betale skat af feriepengene.

Din arbejdsgiver har beskattet feriepengene, hvis de er indbetalt via Feriekonto eller en anden feriekasse. I andre situationer trækkes der skat, når du får dem udbetalt af fonden.

Når du har bestilt dine feriepenge, får du et brev med en opgørelse af dine feriepenge.  

Hvorfor har jeg indefrosne feriepenge?

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er dine feriepenge, som du har optjent i perioden 01.09.19-31.08.20 blevet indbetalt til en ny fond, Lønmodtagers Feriemidler.

Oprindeligt var det besluttet, at du først fik feriepengene udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet, men det er ændret i håb om at få gang i økonomien under corona.

Modregning af fondsferiedage

Har du tidligere fået udbetalt fondsferiedage fra fonden, bliver det modregnet i det ferie, som du søger om.

 

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'