Hvor meget må jeg tjene, når jeg får elevløn og er gratis medlem i a-kassen?

Hvis du er fritaget for at betale kontingent i a-kassen og modtager elevløn, må du som regel ikke have en indtægt ved siden af elevlønnen. Dette er dog midlertidigt ændret i perioden 01.01.22 - 31.12.23.

Loftet for din indtægt forhøjes i denne periode for lærlinge og elever, der modtager elevløn, samt elever i skolepraktik. Du må derfor i 2022 og 2023 tjene op til det maksimale niveau for dagpenge, imens du er fritaget for a-kassekontingent. 

Ændringen giver dig mulighed for at tage ekstra arbejde, uden at du skal efterbetale kontingentet for et helt år, så længe indkomsten er under indkomstloftet (19.728 kr. pr. måned i 2023).

Vi tjekker, om din fritagelse for kontingent har været berettiget, når fritagelsesperioden udløber.

Er din elevløn højere end dagpengesatsen?

Har du en elevløn, der er højere end den maksimale dagpengesats, må du ikke have indtægt ved siden af elevlønnen, da din elevløn allerede overstiger det maksimale dagpengeniveau. Du kan dog fortsat godt fritages for betaling af kontingent.