Få 15% rabat på kurser hos Ordblindetræning

Med vores rabataftale med Ordblindetræning får du 15% på alle kurser og undervisning.

Ordblindetræning er en landsdækkende kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed og ordblindeundervisning for både børn og voksne.

Ordblindetræning afholder kurser i hele landet og er i dag Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning (ugekurser og opfølgende undervisning for børn og unge med ordblindhed) med afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Odense, Svendborg, Aarhus, Aalborg og København. 

Forløb til voksne

Ordblindetræning tilbyder undervisning af voksne med læse-skrivevanskeligheder, herunder først og fremmest voksne med ordblindhed.

Undervisningen foregår som eneundervisning – ofte over en uges intensiv undervisning.

Formålet med undervisningen er at afhjælpe og begrænse den voksnes skriftsproglige udfordringer og forbedre mulighederne for at kunne honorere hverdagens læse- og skrivekrav; det være sig fx på arbejdspladsen, uddannelsesinstitutionen og/eller i hverdagslivet.

Undervisningen har et praksisnært fokus og tager udgangspunkt i den voksnes aktuelle behov for undervisning i læsning, skrivning og anvendelse af læse-skriveteknologiske værktøjer.

Forløb til voksne er altid individuelt tilrettelagt, men undervisningen kommer typisk omkring vanskeligheder som:

 • lav læsehastighed
 • læsning/stavning af ukendte ord
 • retskrivning
 • tekstforståelse
 • skriftlig kommunikation.

Forløb til børn

Forældre til et barn med ordblindhed (men også forældre til gult-testede børn) oplever ofte stor frustration og magtesløshed, når deres barn har vanskeligheder ved at lære at læse og stave, og ikke kan honorere de faglige krav, der forventes i skolen. 

Et samarbejde med Ordblindetræning vil være med til at sikre, at dit barn, så tidligt som muligt, får tilbuddet om den rette, intensive og dokumenterede indsats, som i sidste ende fører til større chance for at lykkes i uddannelse. Gennem et samarbejde med Det Faglige Hus ønsker Ordblindetræning at etablere et tilbud til forældre eller pårørende med ordblinde børn, eller som er testet gul, og dermed sikre målet om trivsel og faglig udvikling. Børnene kan derved få den bedst tænkelige begyndelse i uddannelsessystemet på trods af deres ordblindhed.

Forløbet består i 25 timers intensiv undervisning i de nyeste strategier i forhold til stavning og læsning samt i barnets læse-skriveteknologi (Apps, stavehjælp eller hvad barnet ellers bruger). Undervisning af forældre om ordblindhed og de strategier, der arbejdes med på kurset. Undervisningsbeskrivelse, der beskriver, hvad barnet har arbejdet med, hvordan progressionen har været, og hvordan indsatsen efterfølgende kan understøttes i hjemmet og på skolen. Herunder ønsker vi gerne et samarbejde med barnets lærere.

Eleven får altså en mulighed for at:

 • forbedre både deres stavning og ordafkodning markant.
 • forbedre deres karakterer i skolen (i alle fag).
 • forbedre brugen af deres læse-skriveteknologi (fx AppWriter, der støtter barnet/den unge i at få læst tekst op - og understøtter med ordforslag, når der skal skrives tekst).
 • få en øget forståelse af, hvad det vil sige at være ordblind, hvilke udfordringer de har og hvordan de kan arbejde med disse udfordringer.
 • få en forklaring på, hvorfor de sandsynligvis ikke læser og staver i samme tempo som deres klassekammerater.
 • spejler sig i andre børn/unge med ordblindhed - og derfor ikke længere føler sig anderledes.

Det får forældrene:

 • oplever stor glæde og lettelse, når deres barn går fra at være passiv og på overarbejde i alt skolearbejde - til at blive selvhjulpen.
 • genfinder troen på, at deres barn nok skal klare sig i uddannelsessystemet.

Bestilling

Kontakt Ordblindetræning for mere info og tilmelding.

Husk at oplyse rabatkoden DFH, så opnår du rabat på 15%. 

Vær opmærksom på, at du skal være medlem i fagforeningen for at benytte tilbuddet. Er du ikke det, kan du nemt blive medlem her.

 

Vi tager forbehold for fejl i priser og tilbud.