Skal jeg være medlem af en a-kasse, hvis jeg er guide eller rejseleder?

Hvis du arbejder som guide, rejseleder, ski-instruktør, skiguide mm. i et EØS-land, skal du som oftest være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. 

Du skal inden for 8 uger sørge for at blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder. Ofte er forsikringen en del af den sociale sikring i det enkelte land. Bliver du ikke omfattet, kan du ikke bevare ancienniteten fra din danske a-kasse. Så snart du er blevet dækket i dit nye arbejdsland, skal du melde dig ud af din danske a-kasse.

Når du kommer tilbage til Danmark, skal du meldes ind i en dansk a-kasse inden for 8 uger. De 8 uger starter typisk, når du ikke længere er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i arbejdslandet.

Der må ikke være afbrydelser i forsikringen på mere end 8 uger inden for 12 måneder. 

Udstationering

Er du udstationeret til et andet land end et EØS-land, skal du bevare medlemskabet af en dansk a-kasse. Vær opmærksom på, at du kun bliver betragtet som udstationeret, hvis der er udstedt en blanket A1.

Selv om der i din kontrakt står, at du er udstationeret eller udsendt, er det ikke sikkert, du er omfattet af a-kassens regler om udstationering.

Arbejde uden for EØS

Arbejder du i et land, der ikke er et EØS-land, må du gerne bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse.

De timer, du arbejder i udlandet, kan ofte tælles med til optjening af beskæftigelseskravet, hvis du skal søge om dagpenge i Danmark. Husk derfor altid at gemme din ansættelseskontrakt og dine lønsedler, så du kan dokumentere det, når du kommer hjem.

Du skal have været ansat på normale ansættelsesvilkår i det enkelte land, for at vi kan bruge dine timer fra udlandet. 

Kontakt os

Kontakt os altid, inden du rejser til udlandet for at arbejde. 

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'