Ansøgning om PD U2 for dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land DFH-234

Blanketten bruges til ansøgning om en attest PD U2. For at du kan få dagpenge i et andet EØS-land, skal du have en PD U2-attest, der bliver udstedt af a-kassen.

Husk at læse vejledningen inden du udfylder blanketten.