Dagpenge i udlandet

Når du er medlem i a-kassen, kan du få dagpenge med til et andet EØS-land eller Schweiz i op til 3 måneder, hvis du vil søge arbejde i landet.

For at kunne gøre brug af ordningen, skal du:

  • være statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
  • bo og opholde dig i Danmark indtil din planlagte rejsedag.
  • have fået et dokument, der hedder PD U2, før du rejser.

Herudover skal du have været tilmeldt dit jobcenter som fuldtidsledig i mindst 4 uger før din planlagte rejsedag.

Der er flere muligheder for, at du kan få dispensation fra kravet om, at du skal have været tilmeldt som fuldtidsledig i jobcentret i mindst 4 uger.

Husk at tilmelde dig jobcentret i landet

Når du rejser til et andet EØS-land eller Schweiz med ret til danske dagpenge, er det afgørende, at du tilmelder dig jobcentret i det land, du rejser til. Det skal du gøre højst 7 dage fra den startdato, der står i dit PD U2 dokument.

Hvis du overskrider fristen på 7 dage, kan du først få dagpenge fra den dag, hvor du faktisk er tilmeldt. Tilmelder du dig inden fristen udløber, kan du få dagpenge fra første dag.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land du rejser til. Ellers mister du retten til danske dagpenge.

Det betyder, at du skal følge de krav, som det udenlandske jobcenter stiller til dig. Det kan fx være i forhold til møder. Du skal også være aktivt jobsøgende.

Husk at give besked til det udenlandske jobcenter, hvis der er sket noget, der kan have betydning for din ret til dagpenge. Fx hvis du bliver syg. I så fald kan du evt. få udbetalt sygedagpenge. I disse situationer skal du henvende dig til din kommune i Danmark.

Vær opmærksom på, at hvis du kommer i arbejde, skal du sandsynligvis være medlem af en a-kasse i det land, du arbejder i.

Du skal senest være tilbage i Danmark efter 3 måneder

Hvis du ikke kommer i arbejde, skal du være opmærksom på fristen på 3 måneder. Det er vigtigt, at du er tilbage i Danmark og har tilmeldt dig Jobcenteret inden fristen udløber.

Du skal kunne dokumentere, hvornår du er vendt tilbage til Danmark. Derfor er det en god ide at gemme fly- og togbilletter eller andet, der kan dokumentere dette.

Vær opmærksom på, at du ikke kan tilmelde dig jobcentret, hvis du har afmeldt din danske adresse. Det er derfor vigtigt, at du har en dansk adresse.

Du kan se fristen for at vende tilbage i dit PD U2 dokument. Hvis ikke du er tilbage til tiden, får du et arbejdskrav fra a-kassen, som du skal opfylde, inden du igen kan få dagpenge. Er du fuldtidsforsikret, skal du arbejde i mindst 296 timer inden for en periode på 12 uger/3 måneder, før du igen har ret til dagpenge. Der kan dog være helt specielle omstændigheder, der gør, at du kan få en dispensation til at tilmelde dig jobcentret efter fristens udløb.

Økonomisk støtte til jobsøgning

Hvis du er over 35 år, og vil søge job i et andet EU-land, kan du søge støtte til jobsøgningsudgifter gennem EU-programmet Reactivate.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket