Ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Du kan søge om kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du i en periode er ude af stand til at forsørge dig selv og din familie. Se de forskellige regler her.

Betingelser for at få hjælp

Du skal have været udsat for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.

Dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes af andre ydelser, som fx dagpenge, pension mv.

Hvis det er muligt, skal du og din evt. ægtefælle stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt forsøge at komme i job.

Hvis du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, har du pligt til at deltage i aktiviteter, som kan medvirke til at du bliver i stand til at arbejde.

Forskellen på kontanthjælp og uddannelseshjælp?

Hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, vil du skulle søge om uddannelseshjælp.

Hvis du er over 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse, vil du skulle søge om kontanthjælp. 

Gensidig forsørgerpligt

Er du er gift, er du omfattet af reglerne for gensidig forsørgerpligt.

Dette har betydning, hvis en af jer har indtægter ud over kontant- eller  uddannelseshjælpen.

Formue og kontanthjælp

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du har en formue. Er du gift, er formuen også omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt.

Kommunen ser dog bort fra et formuebeløb på op til 10.000 kr. pr. person.

Eksempler på formue er penge og værdier, som let kan omsættes til penge, fx aktier eller obligationer. Biler og sommerhuse betragtes oftest som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

Kommunen kan vælge at se bort fra formue, som:

  • er nødvendig for at bevare en nødvendig boligstandard.
  • er nødvendig for at opnå en nødvendig boligstandard.
  • bør bevares af hensyn til arbejde eller uddannelse.

Hvor meget kan du få i kontanthjælp og uddannelseshjælp?

Din sats afhænger af:

  • din alder.
  • om du har børn.
  • om du er i beskæftigelse.
  • hvordan kommunen vurderer din samlede situation.

Hvordan søger du?

Du skal søge om hjælpen i din opholdskommune. 

Du har tidligst ret til kontanthjælp fra ansøgningstidspunktet.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontant- eller uddannelseshjælp, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket