Fradrag i din kontanthjælp ved udbetaling af engangsbeløb

Hvis du modtager kontant- eller uddannelseshjælp og modtager et engangsbeløb, skal dette muligvis fratrækkes i din hjælp.

Feriegodtgørelse

Hvis du modtager feriepenge, er du ikke berettiget til kontant- eller uddannelseshjælp i det antal dage, som feriegodtgørelsen eller feriepengene skal dække. Denne regel gælder også, hvis du ikke har kunnet afholde ferie grundet sygdom.

Hvis feriepengene er mindre end din kontanthjælp, fratrækkes beløbet.

Hvis du ikke har holdt din ferie ved ferieårets afslutning, trækkes den udbetalte feriegodtgørelse krone for krone i din hjælp. 

Overskydende skat

Hvis du får udbetalt overskydende skat, skal kommunen se bort fra op til 10.000 kr.  Hvis du er gift, skal kommunen se bort fra beløb på op til 20.000 kr.

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, fratrækkes den i din hjælp, med mindre den er udbetalt efter ligebehandlingsloven.

Efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser

Modtager du en efterbetaling fra en myndighed, vil den i visse tilfælde ikke få indflydelse på din ret til kontant- eller uddannelseshjælp.  

Får du efterbetalingen på grund af at en myndighed har ændret sin afgørelse, eller har du  fået medhold i din sag hos fx Ankestyrelsen, vil efterbetalingen ikke få indflydelse på din ret til kontant- eller uddannelseshjælp. Kommunen skal se bort fra efterbetalingen i op til 2 år.

Eksempler på ydelser, du kan få efterbetalt

  • Sygedagpenge
  • Ressourceforløbsydelse
  • Revalideringsydelse

Har du fx modtaget kontanthjælp i perioden efterbetalingen vedrører, vil du skulle tilbagebetale kontanthjælpen. Kommunen skal kun se bort fra differencen mellem kontanthjælpen og den ydelse du får efterbetalt.

Beløb fra fonde

Kommunen kan se bort fra beløb fra visse fonde. Fondene skal være fritaget for beskatning.

Eksempler på fonde, der er fritaget for beskatning:

  • Mødrehjælpen af 1983
  • Egmontfonden

Beløb, som ikke skal fratrækkes din hjælp

Hvis du får tilbagebetalt en del af de á conto beløb, du har indbetalt til din boligs forbrugsudgifter, vil disse beløb ikke blive fradraget.

Hvis du har fremlejet din lejlighed ud for at nedbringe dine boligudgifter, skal indtægterne herfra ikke fratrækkes.

Boligsikring eller boligydelse skal heller ikke fratrækkes i din kontant- eller uddannelseshjælp.

Fradrag ved erstatninger

Hvis du modtager en erstatning gælder andre regler.

Fradrag ved løbende indtægter

Hvis du har løbende indtægter gælder andre regler.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om fradrag i din kontant- eller uddannelseshjælp, kan du klage. Du er velkommen til at kontakte os for vejledning.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket