Gensidig forsørgerpligt

Er du gift, og modtager du eller din ægtefælle kontant- eller uddannelseshjælp, er I omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt.

Hvad er gensidig forsørgerpligt

Gensidig forsørgerpligt betyder, at I som par har pligt til at forsørge hinanden. Kommunen vurderer, om I har formue og/eller indtægter, som I skal leve af, inden I kan søge kommunen om hjælp.

Gensidig forsørgerpligt for samlevende

Reglerne om gensidig forsørgerpligt for samlevende er ophævet fra den 1. januar 2016.

Læs mere om om fejl i kommunens sagsbehandling om gensidig forsørgerpligt.

Hvor meget er du berettiget til?

Kommunen skal udregne det beløb, I samlet er berettiget til, hvis I begge var på kontant- eller uddannelseshjælp. Dette beløb kaldes ydelsesniveau.

Hvis din ægtefælle har arbejde, vil ydelsesniveauet skulle tillægges 30,37 kr. pr. udført arbejdstime.

Jeres indtægter fratrækkes ydelsesniveauet.

Du vil være berettiget til beløbet, som fremkommer efter fratræk af indtægter i ydelsesniveauet.

Formue

Du kan ikke få kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du/I har formue.

Kommunen ser bort fra beløb på op til 10.000 kr. pr. person.

Eksempler på formue er penge og værdier, som let kan omsættes til penge fx aktier eller obligationer. Biler og sommerhuse betragtes oftest som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

Kommunen kan vælge at se bort fra formue, som: 

  • er nødvendig for at bevare en nødvendig boligstandard.
  • er nødvendig for at opnå en nødvendig boligstandard.
  • bør bevares af hensyn til arbejde eller uddannelse.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunen afgørelse om gensidig forsørgerpligt, kan du klage over denne til kommunen. Du er velkommen til at kontakte os for vejledning.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket