225 timers reglen

Modtager du integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, og arbejder du ikke 225 timer om året, kan du blive ramt økonomisk.

Har du modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt 1 år inden for de sidste 3 år, er du højst sandsynligt omfattet af 225 timers reglen. 

Som udgangspunkt er alle modtagere af hjælp omfattet af 225 timers reglen, men der er visse undtagelser. 

Arbejder du ikke 225 timer i ordinært og ustøttet arbejde om året, kan du helt eller delvist miste retten til hjælp.   

Fra hvornår gælder reglen?

Reglen er trådt i kraft den 1. april 2016, men har først virkning fra den 1. oktober 2016 og fremefter.  

Overgangsregel:

225 timers reglen har først fuld virkning fra den 1. april 2017. 

I perioden 1. oktober 2016 – 31. marts 2017 er der lavet en overgangsregel. 

Du skal have arbejdet 113 timer inden for de sidste 6 måneder for at undgå at blive omfattet af reglen. 

Hvem er ikke omfattet af reglen?

Alle modtagere af hjælp er som udgangspunkt omfattet af 225 timers reglen, men der er en række undtagelser for modtagere af integrationsydelse.  

Du er fx undtaget fra reglen, hvis du er:

-          ugift.

-          gift med en som modtager fx pension.

-          gift med en som er på ressourceforløbsydelse. 

Kommunen kan undtage personer med begrænset arbejdsevne fra reglen. 

Du skal varsles om reglen

Kommunen skal varsle alle, som står foran helt eller delvist at miste retten til hjælp.  

Kommunen skal varsle om både datoen, hvor du overgår til 225 timers reglen, samt hvornår du helt eller delvist mister retten til hjælp. 

Nedsættelse af hjælpen

Er du omfattet af reglen, og kan du ikke dokumentere  enten 113 eller 225 timers arbejde vil din hjælp blivehelt eller delvist nedsat. 

Modtager du kontanthjælpens forsørger- eller ej forsørgertakst vil du typisk miste 1.000 kr. om måneden. 

Modtager du en lavere sats end ovennævnte, vil du typisk miste 500 kr. om måneden. 

Er du og din ægtefælle begge på kontanthjælp, risikerer den ene af jer at miste hele sin kontanthjælp. 

Du kan igen få ret til fuld hjælp

Er din hjælp bortfaldet eller nedsat, vil du igen få ret til fuld hjælp, når du kan dokumentere 225 timers arbejde indenfor de sidste 12 kalendermåneder. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte Social Team på 7610 9305. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket